Ligetryk
Fuld kontrol over luftindtag og -udsugning

Ligetryksanlægget er et ventilationsanlæg, der anvendes i griseproduktionsanlæg. Anlægget er bestemt for egne i verden med tempereret klima og kan tilpasses de fleste staldbygninger.

I et ligetryksanlæg tilfører tagventilerne friskluften, og udsugningen sker gennem skorstene, der begge er udstyret med aktive ventilatorer, der skaber et neutralt tryk.

Et ligetryksanlæg kan med fordel installeres i sammenbyggede stalde eller i stalde, der er placeret tæt sammen. Det samme gælder, hvis stalden er beliggende i områder med hård vind.

I kolde områder hjælper recirkulationen fra tagventilerne også med at spare på varmeudgifterne. Grise er sårbare over for kolde luftstrømme. I udformningen af ​​disse indtagsskorstene har du mulighed for at gøre brug af recirkulationsventilatorer. Recirkulationsventilatorerne blander staldluften med den udefrakommende friskluft. På denne måde forbehandles luften, inden den ledes ned til grisene.

Luftindtags- og udsugningsenhederne tilpasses efter Dynamic MultiStep-princippet, som mindsker strømforbruget væsentligt.


Fordele:

  • Nøjagtig styring af ventilationskapaciteten og dermed klimaet.
  • Velegnet til sammenbyggede stalde, hvor vægventiller ikke kan anvendes
  • Velegnet til stalde, som ikke er tætte, fx gamle, utæte stalde.
  • Forhindrer kold luft i at falde direkte ned til grisene
  • Robust anlæg til vinter, hvor recirkulationen hjælper med at holde omkostningerne til opvarmning nede

Brochure:

Download

Væsentlige dele i et ligetryksventilationsanlæg

Vil du høre mere om ligetryksanlæg?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.