Automatisk justering
sørger for mere præcis temperatur

Siden september, 2019 har Store Vognsbæk, en svinefarm i Danmark, brugt SKOVs nye og forbedrede gulvvarmesystem i 176 farestier, og de planlægger at indføre varmeanlægget i yderligere 176 farestier.

Danni Sørensen, der ejer Store Vognsbæk, er meget tilfreds med det nye gulvvarmesystem, der giver en mere nøjagtig gulvtemperatur og har elimineret nødvendigheden af temperaturjusteringer under holdet. Store Vognsbæk er en moderne svinefarm med 2.700 søer, der producerer 75.000 pattegrise, 25.000 fravænnede grise og 16.000 slagtesvin om året. Gården drives af brødrene Danni og Jonas Møller Sørensen, som er femte generation på gården. Ved siden af svineproduktionen forvalter gården også 470 hektar marker.     

Fordele
Den nye gulvvarmeenhed er fuldautomatisk og følger en forudindstillet kurve for hele holdet. Derfor er det kun nødvendigt at indstille temperaturen én gang. Danni Sørensen er glad for, at det nye system giver mulighed for at vælge én temperatur, der ikke skal justeres efterfølgende. Tidligere var det nødvendigt at justere temperaturen mellem hold og når som helst, varmen fra kedlen var ustabil. “Det har vist sig at være meget nøjagtigt og har fjernet behovet for manuelle justeringer,” siger Danni Sørensen.

Gulvvarmesystemet kan udelukkende kontrolleres vha. staldcomputeren, FarmOnline eller Remote Access. Det har elimineret risikoen for, at en person i gangarealet kan justere gulvtemperaturen. “Det giver tryghed, at temperaturen kun kan justeres vha. staldcomputeren – selvom det nu ikke har været nødvendigt for os at foretage justeringer, da temperaturen nu automatisk følger den samme kurve fra hold til hold,” siger Danni Sørensen.

Praktiske afprøvninger
Ny DA 4100 gulvvarmeenhed

Denne praktiske afprøvning viser gulvtemperaturen i to hold af fravænnede grise. Som angivet i de blå felter er der kun minimale temperatursvingninger, og temperaturen er meget ens i begge hold.

Almindelig manuel gulvvarmeenhed

Denne praktiske afprøvning viser gulvtemperaturen i fire hold af fravænnede grise. De blå felter viser større temperatursvingninger, og temperaturen varierer meget mellem holdene. Årsagen hertil er ofte unøjagtigheder ved termostaten og termometret, der bruges til at måle fremløbs- og tilbageløbsvandet. Derfor varierer temperaturen, selvom brugeren har indstillet det samme temperaturniveau.

Se forskellen
Optimal gulvtemperatur

En optimal gulvtemperatur er vigtig for et godt helbred. Her kan man se pattegrise og fravænnede grise, der ligger behageligt og ligeligt fordelt på et tørt gulv med den rette temperatur.

Gulvtemperatur for høj:

Hvis gulvet er for varmt, vil grisene gå væk fra det faste gulv og hvile sig over spalterne i stedet. Dette øger risikoen for diarré, lungesygdomme mm.

Gulvtemperaturen for lav:

Hvis gulvet er for koldt, vil grisene samle sig i klynger for at holde varmen. Ligesom et varmt gulv kan et koldt gulv øge risikoen for sygdomme.

Sådan fungerer den
DA 4100 gulvvarmeenheden måler temperaturen på det vand, der løber ind og kommer ud af systemet vha. to DOL 12 sensorer. Det gør det muligt for staldcomputeren at justere mængden af varmt vand, der er nødvendig for at opretholde den forudindstillede temperatur, helt nøjagtigt.

Staldcomputeren følger en kurve og justerer automatisk temperaturen i forhold til holdets alder. Ved at bruge en holdkurve kan gulvvarmeforsyningen slås fra automatisk på en forudindstillet dag, så brugeren ikke behøver at huske at gøre det manuelt.

Dette sikrer en jævn temperatur i hele holdet, og at temperaturindstillingen er den samme for hvert hold.

Med den nye gulvvarmeenhed skal temperaturen kun justeres sjældent. Men hvis der er behov for temperaturjusteringer, kan det gøres vha. staldcomputerskærmen eller fjernbetjent via FarmOnline eller Remote Access.

Læs mere om DA 4100 gulvvarmeenhed her.