Case: Scandinavian Farms Pig Industries
Reducering af varmestress og øget produktion

Varmestress forårsagede et fald i produktionen i løbet af sommeren

Scandinavian Farms Pig Industries i Kina har en kapacitet på 15.000 søer og 420.000 producerede slagtesvin fordelt på flere bedrifter. Som mange andre griseproducenter verden over bekæmper Scandinavian Farms Pig Industries varmestress for at holde behagelig temperatur omkring grisene og opnå en optimal produktion.
På en af ​​producentens bedrifter blev de udfordret af varmestress om sommeren på grund af den høje temperatur og luftfugtighed i området.
Bedriften havde været i drift i årevis og blev opført på et tidspunkt, hvor søerne var mindre, fik færre pattegrise, og udeklimaet var mindre ekstremt. Gennem de seneste 30 år er den gennemsnitlige vægt for en so steget med 50 kg, og kuldstørrelsen er øget fra 10 til 18.
Udfordringen lå hovedsageligt i farestaldsafsnittene fem dage før faring og frem til søerne farrede. Selvom kølepads allerede var i brug på bedriften, var de utilstrækkelige til at sænke temperaturen til et optimalt niveau.

Kombination af padkøling og lufthastighed for at nå den optimale temperatur

For at løse problemet blev SKOV kontaktet for at finde en løsning til at reducere antallet af varmestress-tilfælde om sommeren. Løsningen indebar til sidst installation af nye kølepads og brug af lufthastighed (3,5 m/sek) til at køle søernes kroppe. Der var stor fokus på placeringen og vinklen af ​​luftventilerne for at sikre, at luftstrømmen kunne nå grisenes kroppe.

Jørgen Lindberg, Scandinavian Farms Pig Industries i Kina, er meget tilfreds med løsningen, der i skrivende stund har været i brug i et par år: "Sammenlignet med løsningen på de gamle bedrifter kan vi se en markant forskel med meget mindre varmestress efter flere års erfaring med denne løsning.”

Jørgen Lindberg, Scandinavian Farms Pig Industries i Kina

Læs mere om årsager og løsninger til håndtering af varmestress.