Energieffektiv ventilation i fjerkræproduktionen sparer både strøm, penge og CO2

Uanset om du renoverer din stald eller bygger en ny, kan du spare mange penge ved at vælge en energieffektiv ventilationsløsning.
Hvis du kombinerer SKOVs Dynamic MultiStep med SKOV LPC-ventilatorer, kan du reducere strømforbruget med helt op til 50 %. Dynamic MultiStep fra SKOV er et innovativt styringsprincip, der kan anvendes i de fleste ventilationssystemer. Systemet er designet specielt til staldbygninger med fokus på at optimere energiforbruget.

Regulering og gruppering af ventilatorer

Traditionelle ventilationssystemer lader typisk de enkelte ventilatorer køre med fuld kapacitet uden hensyntagen til det faktiske ventilationsbehov. Denne metode kan resultere i et unødvendigt højt energiforbrug. Dynamic MultiStep-systemet har en anden tilgang.
I dette system er ventilatorerne forbundet med hinanden i grupper og kører på ca. 50 % af deres maksimale ydeevne. To ventilatorer, der kun kører på 50 %, bruger væsentligt mindre energi end én ventilator, der kører på 100 %.

Adaptiv justering

Dynamic MultiStep er integreret med staldens styring, som løbende overvåger klimaet i stalden. Hvis der er behov for ekstra ventilation, f.eks. på grund af øget dyreaktivitet eller skiftende vejrforhold, tilpasser systemet sig derefter.
I stedet for at indstille ventilatorerne individuelt til 100 %, justerer Dynamic MultiStep ventilatorhastigheden gradvist. Den aktiverer flere ventilatorer samtidigt, men hver enkelt ventilator arbejder på et lavere ydelsesniveau. Denne gradvise justering reducerer antallet af pludselige energispidser og reducerer samtidig støjniveauet betragteligt.

Energibesparelser og dyrekomfort

Den primære fordel ved Dynamic MultiStep-systemet er de markante energibesparelser. Det opnås ved at anvende flere ventilatorer ved reducerede hastigheder og på denne måde opnå den ønskede ventilation, samtidig med at systemet i løbet af denne proces bruger betydeligt mindre strøm. Dette system bevirker desuden, at dyrene opholder sig under optimale klimaforhold, hvilket sikrer deres komfort og generelle velbefindende.
Siden Dynamic MultiStep-systemet blev lanceret i 2012, har SKOV gennemført mange tests rundt om i verden med fokus på forskellige former for klimaer, staldtyper og husdyrproduktioner. Derudover er Dynamic MultiStep-systemet også blevet testet af forskellige uafhængige forskningscentre rundt om i verden med positive resultater til følge.
College of Agricultural and Environmental Sciences ved University of Georgia i USA udfører omfattende forskning inden for fjerkræstalde og forskelligt udstyrs ydeevne. I perioden fra 2017 til 2018 blev der gennemført en test på en broiler-breeder farm i det nordøstlige Georgia. Denne test indebar, at otte ældre 48" "slant" vægventilatorer blev udskiftet med seks nyere 55" ventilatorer med variabel hastighed (SKOV BF 55 LPC), hvilket resulterede i en reduktion af de årlige omkostninger til drift af tunnelventilatorerne på mere end 50 %. For yderligere detaljer henviser vi til den fulde undersøgelse i tidsskriftet Poultry Housing Tips, 30. årgang, nummer 7 af Michael Czarick, Extension Engineer, og Brian Fairchild, Extension Poultry Scientist.
I dag opererer hundredvis af stalde verden over med Dynamic MultiStep-systemet, hvilket både gavner dyrene og samtidig virker energibesparende.

Miljøpåvirkning og støjreduktion

Dynamic MultiStep-systemet fremmer både bæredygtigheden og øger samtidig trivslen i staldanlæggene. En markant reducering af energiforbruget fører til en direkte sænkning af CO2-udledningen, hvilket bidrager til at beskytte miljøet. Systemet bidrager desuden til at reducere støjniveauet, hvilket øger den generelle trivsel for dyrene, medarbejderne og naboerne i og omkring staldanlægget.

Det helt præcise omfang af energibesparelserne afhænger af systemopsætningen og hvilke ventilatorer, der sammenlignes. Hvis du er interesseret i konkrete eksempler, er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere informationer.

Forklaring af MultiStep og Dynamic MultiStep

Dynamic Multistep Video Screen Shot (1)