Er dit ventilationssystem klar til den næste hedebølge?

Hedebølger bliver mere og mere almindelige i hele verden, hvilket kan føre til varmestress i forbindelse med fjerkræproduktionen. Varmestress medfører både nedsat produktion og reduceret dyrevelfærd. Hedebølgen tilbage i sommeren 2022 påvirkede det meste af Europa. I Storbritannien f.eks. slog juli måned 2022 rekorder med temperaturer nogle dage på over 40 grader. Millioner af fjerkræ led af varmestress og døde under hedebølgen (The Independent). Påvirkningen fra hedebølgen var så alvorlig, at produktionen af kyllingekød i Storbritannien var 9 % lavere i juli måned 2022 sammenlignet med juli måned 2021 (Frontiers in Environmental Science).

I takt med, at klimaforandringerne fortsætter, vil der komme flere ekstreme hedebølger. Derfor er det afgørende, at du sikrer dig, at dit ventilationsanlæg kan modstå sådanne ekstreme vejrtyper og dermed beskytte din produktion.

Her er to ting, som du kan gøre for at forberede dig:

  • Kontrollér, og vedligehold dit allerede eksisterende udstyr
  • Sørg for at fremtidssikre dit ventilationsanlæg, så det kan modstå mere ekstrem varme.


Kontrollér, og vedligehold dit allerede eksisterende udstyr

LPV-systemer

For at opnå et velfungerende system skal du sørge for, at dit ventilationsanlæg er opdateret og overholder SKOVs anbefalinger og retningslinjer for dimensionering.
Her er nogle af de ting, du bør overveje:

  • Har dit ventilationsanlæg tilstrækkelig kapacitet pr. dyr?
  • Er dine ventilatorer dimensioneret til det rette tryk, eller har du brug for yderligere ventilatorer?
  • Har du et højtrykskøleanlæg, og er det i stand til at køle dyrene tilstrækkeligt?


Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit køleanlæg lever op til SKOVs anbefalinger, så tag kontakt til din lokale salgschef for at få hjælp til at beregne det.

Rengøring og vedligeholdelse

Beskidt, tilstoppet eller slidt udstyr kan påvirke ventilationsanlæggets ydeevne betragteligt. Første skridt er at sikre dig, at alle dine ventilatorer fungerer, som de skal. Med tiden kan kondensatorer blive slidte, hvilket bevirker, at ventilatorerne kører med lavere omdrejninger. Desuden kan snavsede ventilatorer og skorstene forstyrre luftstrømmen og generelt reducere den mængde af luft, der strømmer igennem.

Combi-Tunnel-systemer

Combi-Tunnel-systemer følger de same retningslinjer som de ovennævnte LPV-systemer, men med den forskel, at der stilles yderligere krav.
I forbindelse med Combi-Tunnel-systemer er det vigtigt at vurdere, om tunnelåbningerne med kølepads er store nok til at sørge for den nødvendige afkøling til dyrene. Det er også ekstremt vigtigt at være opmærksom på tryktabet, når luften strømmer gennem kølepadsene.

Bleed-off ved padkøling

Vedligeholdelse af padkølesystemet

Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for at opretholde padkølesystemets maksimale kølekapacitet. Når kølepadsene bliver tilstoppede, øges tryktabet, og luftydelsen falder. Derfor anbefales det at måle tryktabet på kølepadsene i forbindelse med installeringen og derefter jævnligt holde øje med det, efterhånden som årene skrider frem. Hvis tryktabet er for højt, bør kølepadsene udskiftes.

En hyppig årsag til tilstopning af kølepadsene er enten, at en "bleed-off-ventil" er forkert justeret, eller at der mangler en bleed-off-ventil i padkølesystemet. Uden ordentlig bleed-off vil der ophobe sig mineraler i det vand, der cirkulerer på padsene. Det reducerer kølepadsenes køleeffektivitet og forårsager betydelige aflejringer på dem, hvilket kan ende med helt eller delvist at blokere for luftstrømmen gennem kølepadsene.

Sørg for at fremtidssikre dit klimasystem til at kunne modstå mere ekstrem varme

En måde, hvorpå du kan fremtidssikre dit klimasystem, er at dimensionere til en varmere klimazone. På den måde er det muligt at tilføje mere køling og øget lufthastighed i forbindelse med hedebølger.

I de seneste år har der i Europa været en voksende tendens til, at farmere med animalsk produktion installerer Combi-Tunnel-systemer, hvor de tidligere anvendte LPV-systemer. Combi-Tunnel-systemer sørger for markant mere køling end LPV-systemer, hvilket er årsagen til, at brugen af Combi-Tunnel-systemer i Nordeuropa vinder mere og mere indpas.

Køling kræver strøm, og netop derfor har vi udviklet funktionen "køling før maksimal ventilation" i BlueControl for at spare på strømmen. Formålet med denne funktion er at køle luften med kølepads eller højtrykskøling, før ventilatorernes maksimale lufthastighed aktiveres. Det kan både spare en betydelig mængde strøm og vand og er samtidig ofte en mere effektiv måde at køle luften på.

Husk som altid, at hvis du er i tvivl om dit systems dimensionering og ventilationskapacitet, er du altid mere end velkommen til at kontakte din lokale salgschef hos SKOV.