Filtrering af indgående luft
kan reducere risikoen for forurening

Hatting, Europas største producent af ornesæd til kunstig inseminering, bekæmper luftbårne sygdomme ved installation af luftfiltreringssystemer på deres 10 anlæg i Danmark. Hør mere om, hvordan de reducerer risikoen for smitte.

I kampen mod luftbårne sygdomme installerer Hatting A/S luftfiltreringssystemer på deres 10 anlæg i Danmark. SKOV har leveret filtersystemet, inklusive filtrene fra AAF International, verdens største producent af luftfiltreringsprodukter.

Hatting er Europas største producent af ornesæd til kunstig inseminering. Virksomheden har ti anlæg i Danmark og nogle af verdens bedste orner. Hatting har mere end 3.000 orner og sælger ca. 4,5 millioner sæddoser om året.

Efter et udbrud af PRRS på anlægget i Horsens i juli 2019 iværksatte Hatting forskellige initiativer til risikobegrænsning for at kunne beskytte deres orner bedre mod infektioner.

Et af de mest betydningsfulde initiativer på anlægget var at installere et nyt luftfiltreringssystem for at reducere risikoen for luftbårne sygdomme.

Reduktion af risikoen for smitte
Løsningen er baseret på overtryksventilation, hvilket vil sige, at ufiltreret luft ikke trækkes ind i stalden, når dørene f.eks. åbnes.

En kasse med ventilator og filtre er anbragt udvendigt på hvert luftindtag i stalden. Ventilatoren presser luften gennem to filtre, inden den kommer ind i stalden til ornerne. Det skaber overtryk i stalden og forhindrer ufiltreret luft i at komme ind i stalden.