Nyt flueværn reducerer
smittepresset

SKOV A/S har lanceret et nyt flueværn, der reducerer risikoen for infektion i svineproduktioner.

Virussygdomme udgør en stor trussel for den globale svineproduktion, da de ikke blot forårsager de smittede dyr smerte, men også resulterer i alvorlige økonomiske tab for den berørte landmand. Ikke desto mindre er mange svineproducenter konfronteret med vira såsom afrikansk svinepest (ASF), og adskillige bedrifter over hele verden rammes hvert år af vira.

Den mest almindelige infektionsvej for grise er enten gennem direkte kontakt mellem syge og sunde dyr eller en mere indirekte overførsel fra f.eks. urent foder, vand, køretøjer, tøj osv. Men ved nogle udbrud er infektionskilden uforklarlig, og selv gårde, der overholder en streng biosikkerhed, udsættes undertiden for smitte.

Fluer er blevet identificeret som kilde til infektion
Den uforklarlige forbindelse mellem udbrud på adskilte gårde, der overholder en streng biosikkerhed, har foranlediget forskere til at søge efter alternative kilder til infektion. Fluer er en af de ting, der er blevet undersøgt, og igennem flere år har forskere derfor undersøgt fluers vektorpotentiale i forbindelse med overførsel af virussygdomme.

Resultater fra et nyligt eksperiment, udført af Danmarks Veterinærinstitut, har vist, at fluer kan overføre ASF-vira, hvis de enten bider grisene, eller hvis grisene æder dem. Denne nylige undersøgelse bekræfter, at fluer kan overføre vira fra inficerede gårde til ikke-inficerede gårde under de rette betingelser, hvilket gør fluer til en risikofaktor for nye infektioner af virussygdomme over hele verden.

SKOVs flueværn reducerer adgangen for fluer
Den nyeste forskning er et incitament til at tage radikale skridt for at reducere antallet af fluer, der kommer ind i staldene. Et af midlerne til at reducere fluernes adgang er at tildække fluernes adgangsområder til bygningen. Det nye DA 1200 flueværn fra SKOV er designet til at dække vægventilåbninger i stalden, så luftindtaget gennem vægventilerne skal passere flueværnet, mens potentielt inficerede fluer forhindres adgang.

Der er forskellige flueværn på markedet, men SKOV's produkt skiller sig ud fra andre løsninger ved at være en standardiseret løsning til vægventilmontering, der muliggør montering og rengøring af værnet. Det er gavnligt for den enkelte landmand, da flueværn kræver hyppig rensning for at man kan opretholde korrekt ventilation.

Flueværnet DA 1200 vil være i handlen i slutningen af november og præsenteres på SKOV’s stand på EuroTier-messen den 13.-16. november 2018 og på Agromek den 27.-30. november 2018. På Agromek-messen er flueværnet en trestjernet EUR-nyhed.

Læs mere om DA 1200 flueværn her.