Forbedrer PEF med 30 points
ved at optimere opsætningen i klimacomputeren

Hos SKOV har vi mere end 40 års viden og erfaring med at idriftsætte ventilationssystemer for at give slagtekyllingeproducenterne den bedst mulige produktivitet.

Tommy Krogh ved SKOV klimacomputer

"Vi tilbyder kunderne en klimacomputer med mange indstillingsmuligheder. Men også en best-practice indstilling, som vi af erfaring ved giver det bedste resultat under normale produktionsforhold”, siger Tommy H. Krogh, fjerkræspecialist, SKOV A/S.

Viden og erfaring med opsætning af klimacomputeren er samlet i en servicemanual, som SKOV og forhandlernes serviceorganisationer har adgang til i forbindelse med opstart af anlæg hos kunden.

"Servicemanualen er vores firmaeksemplar af anbefalinger og retningslinjer, som sikrer en ensartet indstilling af klimacomputeren, uanset hvem der udfører installationen”, fortsætter Tommy H. Krogh.

I forbindelse med et serviceeftersyn hos Rob Manning, som ejer en slagtekyllingefarm nær Ledbury i Midlands i England, gennemgik vi sammen med vores servicepartner opsætningen af klimacontrolleren.

Gården består af seks stalde med hver ca. 35.000 slagtekyllinger og en slagtevægt på ca. 2.500 gram.

I forbindelse med servicebesøget opdaterede vi styringerne og gennemførte opsætningen i henhold til anbefalingerne i SKOV servicemanualen.

Rob Manning, R. M. Manning Ltd.

"Efter det første hold kunne jeg høste fordelene af ændringerne; min PEF blev forbedret med 30 point, og det er det bedste produktionsresultat, jeg har haft i fem år”, siger Rob Manning, R. M. Manning Ltd.

Ændringen af opsætningen drejede sig primært om at justere komforttemperaturen og undertrykskurven, så temperaturen i staldbygningen blev justeret nedad de sidste dage før slagtekyllingerne skulle slagtes.

"Jeg har opnået betydeligt bedre produktionsresultater, ikke ved at investere flere penge, men ved at optimere det udstyr, jeg allerede har", konkluderer Rob Manning.

SKOV's servicemanual er et dynamisk værktøj, der konstant opdateres med den viden, vi har i virksomheden.

"Jeg anbefaler alle slagtekyllingeproducenter at kontakte den lokale serviceorganisation for at få en gennemgang af klimacomputeropsætningen, hvis de føler, at produktionen ikke forløber optimalt", slutter Tommy H Krogh.

Find din lokale servicekontakt her.