Forebyggelse af sygdomme
med UV-behandling af ventileret luft

Danmarks mest omfattende ventilationssystem med UV-behandling i luftindtaget
Vira og bakterier udgør en betydelig trussel mod det moderne landbrug, da de medfører store omkostninger, der kan have katastrofale konsekvenser for dyrenes velfærd og producenternes økonomi. Derfor er bekæmpelse af bakterier og vira et højt prioriteret område for landmænd over hele verden, og der træffes alle mulige hygiejneforanstaltninger for at beskytte besætningerne mod sygdomme.

Formålet med SKOVs samarbejdsaftale med virksomheden Naturlig Desinfektion og svineopdrættet Molsgaard er at forebygge sygdomme. Molsgaard Svineavl ejes af far og søn, Jørgen Gade Nielsen og Allan Gade Nielsen. Sammen med SKOV og Naturlig Desinfektion driver Molsgaard Svineavl nu Danmarks mest omfattende UV-behandlingsanlæg for ventileret luft, der har til formål at minimere risikoen for luftbårne infektioner med vira og bakterier.

Bekæmpelse af bakterier og vira med naturmedicin

Luft er smittebærer for mange vira og bakterier. Der er således stor interesse for at finde egnede løsninger, der kan beskytte mod luftbårne sygdomme, som f.eks. PRRS og influenza. UV-lys anvendes i stigende grad til at forebygge sygdomme inden for landbruget, og virksomheden Naturlig Desinfektion er ikke i tvivl om grunden til dette: "UV-stråling er en effektiv og veldokumenteret måde at desinficere vand, luft og overflader på uden at tilføre eller skabe giftige virkninger. Når UV-strålerne gennemtrænger mikroorganismerne og trænger ind i cellen, ødelægges DNA’et, hvilket forhindrer cellerne i at reproducere sig og formere sig til en infektion. UV-behandling er derfor et naturligt princip, der reducerer risikoen for infektioner i stalden uden brug af kemikalier," siger Pernille Snitkjær, CEO, Naturlig Desinfektion.

SKOV-ventilation med installation af UV-lyskilder

Installationen betød, at al SKOV-ventilation på bedriften blev lavet om til et overtrykssystem for at undgå uønsket indtag af inficeret luft. Luftindtaget på bedriften sker gennem 53 tagenheder, der alle er udstyret med UV-lyskilder, mens traditionelle SKOV-udsugningsenheder står for luftudtaget. Systemet på Molsgaard er således et eksempel på, at det ikke kræver en komplet ombygning for at optimere sikkerhedsforanstaltningerne. Tilføjelse af en løsning, der er bygget op omkring den allerede eksisterende opsætning, minimerer både omkostninger og tidskrævende totalrenoveringer.

Jørgen Gade Nielsen og Allan Gade Nielsen har en avlsbesætning på 1.100 søer. Det var derfor vigtigt for dem at reducere risikoen for infektionen i besætningen. Selvom omkostningerne ved den nye opsætning stiger, er svineproducenten Jørgen Gade Nielsen optimistisk i forhold til det nye system. "Jeg forventer, at omkostningerne vil stige til ca. DKK 200.000 til elektricitet og ca. DKK 200.000 til udskiftning af UV-lamper, men det er omkostninger, jeg har indkalkuleret, og som jeg tror vil blive opvejet i sidste ende af lavere vaccinationsomkostninger," siger Jørgen Gade Nielsen.