Grisenes grundstof er vand
- helt op til 70 %

Et slagtesvin består af 70 % vand. Vand er bl.a. meget vigtigt for grisenes stofskifte. Grisens vandindhold har også andre formål:

 • Transport og opløsningsmedium for næringsstoffer og affaldsstoffer
 • Forbedret fordøjelsessystem
 • Sikrer normal elektrolytbalance og fleksibilitet i knogleled
 • Regulering af kropstemperaturen

Svinenes vandbehov
Det er klart, at vandbehovet hos en fravænnet gris er forskelligt fra vandbehovet hos en ammeso, ligesom følgende faktorer spiller en rolle:

 • fodersammensætning
 • foderforbrug (jo større foderforbrug, desto større vandbehov)
 • soens mælkeydelse
 • omgivelsestemperatur
 • den generelle sundhedstilstand

Tabellen nedenfor viser vandbehovet i forskellige dyregrupper:

​​​Svinesektionen –en afhandling, Jørgen Peder Christiansen, Landbrugs Rådgivningscenter, 2000

Vandkvalitet
Vandet til grise bør være af samme kvalitet som dit eget drikkevand. Med andre ord skal du kunne drikke det samme vand som grisene. Vandkvaliteten måles både ved den artesiske brønd og ved ventilerne, da der kan ophobes urenheder i rørene. Hvis analyserne viser forurening af rørsystemet, skal rørene renses og desinficeres om nødvendigt. Regelmæssig rengøring af rørsystemet er med til at sikre en god vandkvalitet.

Symptomer på dehydrering
Der findes to typer dehydrering: akut og kronisk dehydrering. Akut dehydrering ses hurtigt på grisenes adfærd, mens kronisk dehydrering kan være sværere at opdage.

Hvis grisen ikke har adgang til frisk vand, vil den hurtigt udvikle såkaldt saltforgiftning. Et vandtab på mere end 15 % vil i de fleste tilfælde betyde, at grisen dør inden for 48 timer. Der findes følgende symptomer på dehydrering hos grise:

 • sløvhed
 • formindsket foderoptag
 • Grisen vil ikke stå op til inspektion
 • usikker, vaklende gang
 • opkast
 • mavesmerter
 • mørk urin
 • diarré
 • indsunken mave og øjne
 • blå misfarvning af huden

Kronisk dehydrering
Der er flere årsager til kronisk dehydrering: for lavt vandtryk, defekte eller for få vandventiler eller forurenet og dermed dårligt smagende vand. Det er vigtigt at rense rørene og at være opmærksom på grisenes adfærd. Symptomerne på kronisk dehydrering ligner symptomerne på akut dehydrering, dvs. sløvhed og apati, diarré og infektion i urinvejene.

Hvis det værste skulle ske
Dehydrerede grise skal aldrig have ubegrænset adgang til vand, da dette vil forårsage kramper og i værste tilfælde dødsfald. Grisene skal derimod gradvist have adgang til begrænsede mængder vand.