Hellere for koldt
end for varmt

Grise har kun svedkirtler på trynen og kan ikke regulere deres kropstemperatur gennem transpiration. Det gør dem følsomme over for høje temperaturer, og selv små temperaturstigninger medfører adfærdsmæssige ændringer. En hollandsk undersøgelse fra 2005* påviste ændringer i adfærd og psykologi i en gruppe bestående af slagtesvin på 60 kg.

Slagtesvinene blev holdt i en sti med 40 % spaltegulv og 60 % fast gulv. Følgende adfærdsændringer blev observeret:

​Grise, der søler sig
​Den første adfærdsændring hos grisene var, at de sølede sig til i møg for at blive afkølet. Denne adfærd blev allerede observeret fra 16-17 °C.

​​​​Skift af liggeområde
​​​Ved 19 °C begyndte grisene at hvile sig på spaltegulvet, da dette er køligere end det faste gulv, og lufthastigheden rundt om spalterne er større.

Gødeadfærd
I stier med flere og flere grise, der hviler sig på spaltegulvet, bruger grisene det faste gulv til gødning og ”vender” dermed stien "rundt". Denne adfærd begyndte ved staldtemperaturer på 20 °C.

​​Øget respirationsfrekvens
​​​​​​​​​​Den første fysiske ændring begyndte ved staldtemperaturer på 22-23 °C, hvor grisenes respirationsfrekvens blev øget. ​

​​​Reduceret foderoptag og øget kropstemperatur
​​Når staldtemperaturerne steg til 25-26 °C, faldt grisenes foderoptag, og deres kropstemperatur steg.​​

*Huynh, T.T.T., A.J.A. Aarnink & M.W.A.Verstegen, 2005. Reaction of Pigs to a Hot
Environment. Livestock Environment VII. Proceedings of the Seventh International
Symposium, Beijing, China.​