Forbedr biosikkerheden med luftfiltrering
Case fra Kina

Luft som smittebærer

Der er adskillige potentielle kilder til spredning af virusser i svineproduktion - ventilationsluft er en af dem. Virusser i ventilationsluft spredes primært via insekter eller støvpartikler. Fluenet på luftindtag har vist sig at være effektive i forhold til at holde insekter ude af svinestalden. På den anden side er støvpartikler vanskeligere at holde ude.
Sygdomme, som f.eks. PRRS er kendt for at spredes over store afstande via partikler i luften. Forskning fra The University of Minnesota viser, at virusset kan spredes op til 9,2 km gennem luften.
Luftfiltrering har vist sig at være meget effektiv i forhold til at forebygge infektion. Undersøgelser viser, at sandsynligheden for at blive inficeret med PRRS er mere end fem gange højere i besætninger uden filtersystemer end i besætninger, hvor luftindtaget er beskyttet af kvalitetsfiltre (MERV 15 og 16 klassificering).

 

Luftfiltrering på CHWIN Farm i Kina

I sommeren 2021 installerede CHWIN Farm i Huai'an i Jiangsu Provinsen i Kina et overtryk luftfiltreringssystem fra SKOV. CHWIN Farm divisionen har 20.100 søer og i alt 44 stalde.

Pony Chen, General Manager hos CHWIN Farm Division

Hos CHWIN Farm Division tager de biosikkerhed meget alvorligt. Her forklares det af Pony Chen, General Manager hos CHWIN Farm Division: ”Styring af biosikkerhed er nøglen til at forebygge og kontrollere sygdom på enhver svinefarm, men det er også vanskeligt og komplekst. Man skal være opmærksom på mange detaljer, uagtsomhed kan have katastrofale følger, der resulterer i enorme økonomiske tab.”

Med farmens høje biosikkerhedsstandarder mente de, at en luftfiltreringsløsning var den bedste måde at minimere risikoen for sygdomme. ”Sundhedsniveauet i ornestationen er afgørende for en smidig drift af hele farmen. Luftfiltreringssystemet forebygger transmission af luftbårne sygdomme som PRRS, PED, svinepest, PR og andre sygdomme. Det hjælper os med at holde ornerne og sæden negative og forbedre produktionsydelsen i sobesætningen – vi føler, at det var værd at investere i luftfiltreringssystemet," siger hr Chen.

Hr Chen forklarer, at investeringen i et luftfiltreringssystem blev overvejet nøje: ”Vi har tidligere kunnet fastslå, at SKOV har færdigudviklede produkter og stor erfaring med klimastyringssystemer til svinefarme. Efter omhyggelig sammenligning kunne vi slå fast, at SKOV er en pålidelig leverandør, og vi valgte at samarbejde med SKOV.”

Således fungerer et luftfiltreringssystem


Ventilatorer på ydersiden blæser luft gennem filtre, så den bliver renset, før den kommer ind i loftrummet i stalden. Luften fordeles fra loftrummet ned i stalden via loftventiler for at skabe optimal og ensartet luftgennemstrømning. Luften ledes gennem udsugningsenheder eller vægventilatorer uden blade og motorer, da det positive tryk presser luften ud. Det positive tryk i stalden sikrer, at der ikke forekommer noget forkert luftindtag i form af ufiltreret luft, der slipper igennem lækager i staldstrukturen.

Løsningen kan bruges med skorstene eller vægventilatorer som udsugningsenheder og kan typisk bruges i de samme områder, hvor vi tilbyder vores LPV og LPV+ systemløsninger.

Læs mere om luftfiltrering eller download vores brochure.

Luftfiltrering med skorstene til udsugningsluft

Skorstene til udsugningsluft

Luften tvinges ind i stalden og passerer igennem kølepads og luftfiltre. Luften fordeles i stalden via loftventiler. Det overtrykket i stalden sikrer, at luften ledes ud via udsugningsskorstene.

Luftfiltrering med vægventilatorer til udsugningsluft

Vægventilatorer til udsugningsluft

Luften tvinges ind i stalden og passerer igennem kølepads og luftfiltre. Luften fordeles i stalden via loftventiler. Det overtrykket i stalden sikrer, at luften ledes ud via vægventilatorer (uden motorer og ventilatorblade). Luftudtaget er beskyttet mod ekstern vindpåvirkning.

SKOV luftfiltrering giver dig følgende:

  • Minimeret risiko for alle typer luftbårne virusser
  • Et overtryksystem, der forebygger ufiltreret ventileret luft i at komme ind i stalden
  • Optimal fordeling af luft i staldsektionen via loftventiler - de samme gode vækstbetingelser for alle dyr
  • Mulighed for at opdele stalden i sektioner på den traditionelle måde
  • En samlet løsning fra én leverandør - dimensionering installation og drift