Manglende varmekapacitet påvirker grisene
ProGrow kan hjælpe med at påvise problemer med varmekapacitet

Er der tilstrækkelig varmekapacitet i din stald, og udtørrer den korrekt?

Et udtørret og opvarmet staldafsnit er en klar forudsætning for, at fravænnede grise kan bruge foderet til at vokse. ProGrow kan hjælpe griseproducenter med at påvise, om der er problemer med varmen i stalden. Nedenstående viser, hvordan manglende varmekapacitet påvirker grisenes tilvækst.

En griseproducent med søer og smågrise kontaktede den faglige rådgiver Anders Amstrup fra foderleverandøren Danish Agro, fordi hans fravænningsgrise ikke tog på som forventet.

"Gennem ProGrow managementsystemet, der er installeret på bedriften, kunne jeg se, at grisene ikke tog på i løbet af de første otte dage," siger Anders Amstrup, faglig rådgiver, Danish Agro. (1)

Årsagen til den manglende vækst fandt Anders Amstrup i temperaturoversigten. Oversigten viste, at staldafsnittet ikke var ordentligt tørret ud, når grisene kom ind i stalden, og at varmetilførslen var utilstrækkelig til at holde den ønskede temperatur. (2)

”Kundens varmeanlæg var simpelthen underdimensioneret, og varmerørene i afsnittet var for små. Det var derfor nødvendigt at opvarme stalden med en midlertidigt installeret varmekanon,” fortsætter Anders Amstrup.

Først et par dage senere sikrede løsningen den ønskede temperatur. Efter fem dage faldt temperaturen igen dramatisk, da varmekanonen blev fjernet fra afsnittet. Det var et sikkert tegn på, at stalden ikke var udtørret og opvarmet tilstrækkeligt på grund af det underdimensionerede varmeanlæg.

”Da varmekanonen blev fjernet fra afsnittet, så vi et markant fald i grisenes vandindtag. Grisene klemte sig sammen under overdækningen for at holde varmen og kom ikke ud for at drikke af drikkeniplerne. Derfor var foderoptaget for lavt,” siger Anders Amstrup.

Ved hjælp af data fra ProGrow sammenlignede fagrådgiveren den aktuelle temperatur med den ønskede temperatur. Den faktiske temperatur nåede det ønskede niveau efter 15 dage.

”I de første otte dage havde grisene indtaget foderet for at opretholde deres kropstemperatur. Det er en ekstremt dyr løsning i forhold til foderforbrug og daglig tilvækst,” siger Anders Amstrup.

Foderforbruget var for højt i hele vækstperioden, og slutvægten var for lav. Anders Amstrup vurderede også, at der skal forventes en højere dødelighed og et øget medicinforbrug i et hold grise produceret under disse forhold.

"ProGrow hjalp mig med at afklare årsagen til den manglende daglige tilvækst, og det var muligt at påpege årsagen til utilstrækkelig varmekapacitpet og konstatere, hvor meget ekstra foder der blev brugt i perioden," slutter Anders Amstrup.

Oplysningerne hjalp også griseproducenten med at vurdere omkostningerne ved et underdimensioneret varmeanlæg kontra en investering i et korrekt dimensioneret anlæg.

______________________________________

Udover at købe afgrøder fra landbrugssektoren sælger Danish Agro Group hovedsageligt foderblandinger, råvarer, vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel og energi.