Flueværn reducerer
risikoen for forekomsten af campylobacter

SKOV introducerer nu et nyt flueværn, der reducerer risikoen for campylobacter, en bakterie, der er en af de mest almindelige årsager til gastroenteritis hos mennesker i hele verden. Den vigtigste smittevej er via kødprodukter samt rå- eller forurenet mælk. Indtagelse af utilstrækkeligt kogt fjerkrækød menes imidlertid at være den primære smittekilde, og derfor er det en høj prioritet i fjerkræproduktionen at eliminere forekomsten af campylobacter hos slagtekyllinger.

I kampen mod campylobacter har fjerkræproducenter over hele verden løbende forbedret den hygiejniske praksis for at beskytte farmene mod bakterier. I de fleste tilfælde havde disse initiativer en positiv virkning på udbruddene i vintermånederne. Men selv en streng overholdelse af alle smittebeskyttelsesregler har ikke formået at reducere infektionerne til samme niveau som om vinteren, hvilket betyder, at campylobacter-smittevejene endnu ikke er fuldt ud klarlagt.

Flueværn, der reducerer campylobacter i slagtekyllingstalde
Den sæsonbestemte variation i udbrud af campylobacter har fået forskerne til at undersøge fluernes vektorpotentiale i forbindelse med overførsel af bakterien, da sæsonbestemte infektioner hos mennesker og slagtekyllinger er i overensstemmelse med mængden af fluer i den samme sæsonperiode. For at teste hypotesen om, at tilstrømningen af fluer øger overførslen af campylobacter til slagtekyllinger, monterede en gruppe forskere fra Danmarks Veterinærinstitut flueværn i 20 slagtekyllingestalde i Danmark i sommeren 2006. Resultaterne viste, at det medførte et betydeligt fald i antallet af slagtekyllinger, der var positive for campylobacter, fra 51,4 % til 15,4 %*, når man forhindrede fluerne i at komme ind i kyllingestaldene. Men disse resultater stammer kun fra én sommer og én af årets årstider. For at opnå mere langsigtede resultater har en ny gruppe forskere derfor efterfølgende besluttet at undersøge virkningerne af flueværn i fjerkræstalde året rundt ved at foretage en undersøgelse baseret på et 4-årigt datasæt. Resultaterne fra denne undersøgelse var i overensstemmelse med de resultater, der blev opnået i 2006, idet de viste, at antallet af slagtekyllinger, der var positive for campylobacter, blev reduceret fra 41,4 % til 10,3 %*.

Men disse resultater stammer kun fra én sommer og én af årets årstider. For at opnå mere langsigtede resultater har en ny gruppe forskere derfor efterfølgende besluttet at undersøge virkningerne af flueværn i fjerkræstalde året rundt ved at foretage en undersøgelse baseret på et 4-årigt datasæt. Resultaterne fra denne undersøgelse var i overensstemmelse med de resultater, der blev opnået i 2006, idet de viste, at antallet af slagtekyllinger, der var positive for campylobacter, blev reduceret fra 41,4 % til 10,3 %*.

SKOVs nye DA 1200 flueværn
Da forskning har vist, at flueværn har en betydelig reducerende effekt på forekomsten af campylobacter blandt slagtekyllinger, kunne en vigtig smittebeskyttelsesforanstaltning være at integrere flere flueværn ved opførelsen af fjerkræstalde. Dette er formålet med det nye DA 1200 flueværn fra SKOV, der er designet til at dække vægventilåbninger i stalden, så luftindtaget gennem vægventilerne skal passere flueværnet, mens potentielt inficerede fluer forhindres adgang.

Som forskning viser, er brugen af flueværn en nem og effektiv måde at reducere antallet af fluer, der kommer ind i staldene, og reducere de potentielle tilfælde af campylobacter-infektioner blandt slagtekyllinger og mennesker. Flere faktorer kan dog begrænse metodens anvendelighed, f.eks. vanskeligheden ved at installere og vedligeholde flueværnene. SKOVs nye DA 1200 flueværn afhjælper disse problemer, da det er en standardiseret løsning, der letter både montering og rengøring af flueværnene. Du kan også eftermontere DA 1200-flueværnet på vægventiler i stalden, da det er en universalløsning til montering ved alle vægventiler, der passer til flueværnets mål. SKOVs DA 1200 flueværn er et godt eksempel på, hvordan en simpel løsning kan gøre en stor forskel i forsøget på at undgå sygdomme, der udgør en trussel mod fjerkræindustrien og fødevareforsyningssikkerheden.

DA 1200-flueværnet blev frigivet til salg i slutningen af november 2018.

* https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/3/pdfs/11-1593.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2876755/pdf/07-0488_finalD.pdf