Renovering fører til øget produktion og bedre dyrevelfærd
Et case-eksempel fra Sydkorea viser, hvordan nyt udstyr i eksisterende stalde kan forbedre produktionen

Hr. Eunmok Jung og hans søn hr. Junwoo Jung driver fjerkræavlbedriften, Youngam Gård, i Sydkorea. De oplevede store udfordringer med klimaet i stalden, som påvirkede produktionen negativt. Om vinteren var der ubalance i staldtemperaturen og en ujævn luftstrøm på langs i stalden. Om sommeren nåede temperaturen ofte op på 34° C, hvilket medførte en udbredt gispen blandt dyrene. Hyppigheden af æglægningen, ægstørrelsen, afviste æg og dødelighed var alle vigtige produktionssammenligningsgrundlag, der blev negativt påvirket af disse ekstreme klimaforhold.

Stalden var udstyret med 50-tommer galvaniserede gavlventilatorer og lokalt fremstillede sideventiler, der blev styret af en staldcomputer af et europæisk mærke. I samråd med SKOV og vores sydkoreanske partner, FarmPlus, blev det aftalt at foretage følgende opgraderinger:

  • Installering af en DOL 539 klima- og produktionscomputer fra SKOV
  • Udskiftning de eksisterende sideventiler med typen DA 1211F fra SKOV
  • Ombygning og skalering af ​​de eksisterende tunnelventiler
  • Tilføjelse af fordampningskøling ved installation af padkølesystemet DA 150B
  • Udskift de nuværende galvaniserede vægventilatorer med det samme antal BF 50 BlueFans med luftspjæld fra SKOV

Umiddelbart efter installationen bemærkede ejerne af farmen den forbedrede luftstrøm i stalden og meldte tilbage om det meget forbedrede klima. Fuglene, som før måtte udholde temperaturer på op til 34° C om sommeren, havde det nu meget bedre med en lufttemperatur i samme periode på blot 28-29° C.
Lufthastigheden er nu mere afbalanceret i hele stalden, idet der hele vejen igennem stalden måles en gennemsnitlig lufthastighed på 3 m/sek. Klimaet er nu mere jævnt i hele stalden, hvilket fører til en mere ensartet produktion. Fuglene gisper ikke længere, og ægkvaliteten er væsentligt forbedret.

Overvejer du selv en renovering? Find din lokale salgschef her for at få mere at vide om, hvad vi kan gøre for dig.

Før

Efter