Sådan optimerer du din produktion
Gennem overvågning og et bedre klima

En verdensomspændende bevægelse
Fjerkræproducenter verden over tager skridt til at udfase antibiotika i deres produktion – dels på grund af offentlige bestemmelser og dels for at imødekomme forbrugernes efterspørgsel.

Historisk set er antibiotika blevet anvendt i forskellige faser af slagtekyllingernes livscyklus. Typiske anvendelseseksempler er:

  • Behandling af bakterielle infektioner
  • Behandling af daggamle kyllinger i rugeriet for at undgå infektioner og reducere virkningerne af dårlige betingelser på farmen under brooding
  • I foderet som vækstfremmer
  • Brug af antibiotika i terapeutisk brug til behandling af infektioner accepteres generelt. Imidlertid er brugen af antibiotika som vækstfremmer i rugerierne faldende verden over.

Optimering af produktionen uden antibiotika
Udfasning af antibiotika betyder, at kyllingerne er mere modtagelige og mindre modstandsdygtige over for sygdomme. Kyllingerne er derfor mere sårbare over for andre faktorer som klima, foder og vand.
Et optimalt klima er en af de vigtigste faktorer for optimal fjerkræproduktion og påvirkes af flere faktorer:

  • Temperatur
  • Lufthastighed (chill-effekt)
  • Fugtighed
  • Luftkvalitet: CO2, ammoniak, støv

Daggamle kyllinger er til dels koldblodede. Det betyder, at temperaturen, der omgiver kyllingerne, er af afgørende betydning for deres kropstemperatur. De skal have den rigtige kropstemperatur (40,0-40,5o celsius) for at kunne vokse og udvikle organer såsom hjerte-, åndedræts- og fordøjelsessystemet. Den optimale temperatur vil resultere i optimal vækst, men også immunsystemet kan kun udvikles optimalt, hvis kropstemperaturen er korrekt og holdes stabil. Et robust immunsystem er det bedste alternativ til antibiotika.

Et klima- og ventilationssystem skal sikre, at daggamle kyllinger bevarer den optimale kropstemperatur, der gør det muligt for dem at søge foder og vand. Senere i produktionscyklussen sikrer den korrekte temperatur den bedste produktivitet med hensyn til kropsvægt og FCR (foderudnyttelsesgrad).

Traditionelt er naturlig ventilation blevet anvendt i vid udstrækning i fjerkræproduktionen, enten i en åben stald med gardiner, der går op og ned, eller i kombination med et tunnelsystem. Med naturlig ventilation er det imidlertid vanskeligt at kontrollere temperaturen.
Med en mekanisk ventileret stald i et lukket produktionsmiljø kan man kontrollere klimaet i produktionsanlægget. Der findes adskillige ventilationsprincipper for mekanisk ventilerede stalde. De mest almindelige er Side mode, Tunnel og Combi-Tunnel. Side mode-ventilation, der anvender vægventiler til luftindtag, er særligt velegnede til tempererede områder. Tunnelventilation skaber en luftstrøm på langs i stalden og er velegnet til områder, hvor der altid er behov for køling med lufthastighed. Combi-Tunnel er en kombination af de to principper - vægventiler anvendes til at ventilere stalden i den kølige årstid og tunnelprincippet i den varme årstid. Det er det mest anvendelige ventilationssystem i det subtropiske klima og de fleste tropiske områder.

Med SKOVs ventilationssystemer er klimabetingelserne i stalden altid optimale for kyllingernes aktuelle vægt og alder. Vores ventilationssystemer sikrer, at staldtemperaturen holdes stabil og ensartet i hele stalden. Ved at undgå træk og svingende temperaturer giver du kyllingerne de bedste betingelser for vækst og sund trivsel, selv uden eller med reduceret brug af antibiotika.

Overvågning af produktionen
Det anbefales altid, at du overvåger din produktion nøje, men ved produktion uden antibiotika er det endnu vigtigere at overvåge kyllingernes velbefindende og kontinuerlige vækst.
Med Episcope Trend Warnings fra SKOV kan du overvåge din produktion og modtage tidlige advarsler. Trendadvarsler giver dig advarsler, når der registreres uregelmæssigheder i din produktion, f.eks. svingende eller uensartede temperaturer i stalden. Faktorer, der forringer de optimale forhold, identificeres tidligt, hvilket giver dig tid til at reagere.