Overvåg din fjerkræproduktion med kameraer
En kundecase fra Danmark

Det er en god idé at holde øje med dine kyllinger, når du vil overvåge deres velfærd, da deres udseende siger en del om, hvordan de har det. Fordelingen af kyllinger i stalden kan f.eks. indikere, om temperaturen i stalden er for høj eller for lav, og om strøelsen er våd i nogle områder. SKOV-kameraovervågningen i dine fjerkræstalde giver dig et godt overblik over din produktion oppefra og overvåger dine kyllinger uden at forstyrre dem.

Mange af vores fjerkrækunder anvender SKOV-kameraovervågningen som en fast del af deres daglige drift. En af dem er Michael Vestergaard Jensen, en driftsleder hos Frijsenborg kyllinger i Hammel. Han er ansvarlig for seks farme med 20 stalde med en samlet kapacitet på 800.000 kyllinger. Den årlige produktion er på 7.000.000 slagtekyllinger, der kræver 8,7 rotationer om året. Foruden Michael er der ansat seks medarbejdere, der tager sig af det daglige arbejde på farmen.

Overblik i realtid
Alle stalde er udstyret med SKOVs ventilationsystemer og FarmOnline management systemet. FarmOnline giver Michael og hans team et detaljeret overblik over alle stalde i realtid. Der er installeret kameraer fra SKOV i alle fjerkræstalde, og forbindelsen med FarmOnline er en naturlig del af den daglige overvågning. “Hovedformålet er at sikre slagtekyllingernes velfærd. Kameraerne giver mig et hurtigt overblik over hele stalden. Vi har monteret dem i kip, og det giver et meget bedre overblik, end når man står på gulvet,” siger Michael Vestergaard Jensen.