Fuld fart frem i produktionen
og intet fald i vækstkurven

Af Jette Beck

Kameraer i fire fravænningsstalde sørger for konstant overvågning af grisenes vækst uden manuel vejning, og det samlede vækstpotentiale maksimeres.

Jacob Søgaard Buus, 30, er driftsleder i MB Landbrug, hvor han har overvåget dataflowet fra ProGrow-systemet i 18 måneder. MB Landbrug har et full-line-produktionsanlæg med 500 søer, der producerer 17.000 slagtesvin på anlægget i Nibe.

"Vi har afsluttet ti hold, og det tyder på, at tilpasning af foderblandingerne og optimering af styringen har gjort det muligt for os at øge smågrisenes vægt med 150 gram om dagen fra 15 til 30 kg," fortæller Jacob Søgaard. Kameraerne beregner grisenes vægt baseret på arealet ved hjælp af billeder, der tages to meter over gulvet i stien.

Fald i vækstkurven efter ændring af foder
"Når vi kontrolvejer grisene, viser ProGrow-vægtkurverne, at der ikke længere er et fald i vækstkurven, når foderet ændres. Kontrolvejningerne foretaget af ProGrow holder sig inden for procentrammen på tre procent," fortæller Jacob Søgaard Buus.

"Uden ProGrow ser vi ikke fald i vækstkurven, for vi vejer ikke grisene hver dag. Når du ser, at der er noget i vejen, kan du reagere på det." Jacob har med stort held foretaget ændringer i styringen og fodringen ved hjælp af fodercentralen Hedegaard. "Grisenes vækst er nu konstant over hele produktionsperioden," siger Hans Ulrik Jensen. Han er svineproduktionsspecialist hos SKOV A/S og arbejder nu på fuld tid med at vejlede svineproducenter, der anvender ProGrow, i hele verden.

ProGrow, der er udviklet af SKOV A/S, vandt tre stjerner ved Agromek i 2016. Det er et integreret system til styring og overvågning af grisenes tilvækst fra fravænning til slagtning. Kamerabillederne analyseres af en algoritme, der bestemmer grisenes vægt baseret på deres overflade. Systemet registrerer også foder- og vandforbrug, der derefter kan sammenlignes med vægtdataene.

Realtidsdata skaber muligheder
Selv om ProGrow endnu ikke er blevet udbredt i de danske slagtesvinestalde på grund af udbredelsen af restriktiv vådfodring (kameraerne er i øjeblikket optimeret til tørfodring), har systemet vist sit værd i produktioner med fravænnede grise.

Når grisene har den rette alder og en ensartet vægt, er deres tarme også udviklet ensartet. Det betyder, at de alle kan tåle og udnytte proteiner og deres vækstpotentiale.

"Kameraernes virkning i fravænningsstaldene er tydelig. Systemet er baseret på realtidsdata, hvilket er en stor fordel. Den daglige indsamling af svinevægt, klima og foder- og vandforbrug giver os et overblik over produktionen, hvorved vi hurtigt kan gribe ind, hvis temperaturen, foder- og vandindtaget eller dyrenes tilvækst ikke er som forventet", forklarer Anders Amstrup, seniorrådgiver hos Hedegaard A/S. Siden foråret 2019 har han fulgt udviklingen hos MB Landbrug og integreret ændringer i foderskiftprocessen og selve foderet. Han forklarer, at Hedegaard primært fokuserer på, hvordan digitale løsninger kan bidrage med viden til at optimere landbrugsproduktionen. Derfor har foderfabrikken Hedegaard, der hører til Danish Agro, indledt samarbejdet med SKOV A/S om ProGrow. Hedegaard mener, at ProGrow er det bedste produkt på markedet til produktionsovervågning baseret på realtidsdata.

Forsinket foderændring, forbedret tilvækst
"ProGrow leverer en stor mængde viden om de forskellige foderblandingers praktiske virkning. Dataene kan sammenkobles på enestående vis. Vi kontrollerer tilvæksten i alle tre faser i fravænningsstalden og bestemmer, hvornår grisene kan tåle mere protein i takt med grisenes alder, vægt og tarmens udvikling", fortæller rådgiveren begejstret.

"Vi har bl.a. justeret proteinindholdet i blandingerne og udskudt foderskiftet til blanding nr. 3 fra 15 til 18 kg, hvilket har været fordelagtigt", fortæller Anders Amstrup. Blanding nr. 2 fra 9 til 18 kg har nu 6 gram ekstra fordøjeligt råprotein pr. kg. I blanding nr. 3, som grisene får fra 18 til 30 kg, er mængden af fordøjeligt råprotein øget med mere end 10 gram. Et så stort skift i det primære foder ville ikke være muligt uden data fra ProGrow-systemet, der gør det muligt at overvåge grisenes vægt ved hjælp af realtidsdata.

"Da Anders foreslog at fortsætte med blanding nr. 2 i en uge mere, må jeg indrømme, at jeg overvejede, om han var ved sine fulde fem," fortæller Jacob Søgaard Buus. Driftslederen er imidlertid god til tal og blev overbevist, da konsulenten viste ham faldet i vækstkurven ved foderskiftet.

Sparer 40 tons foder om året
Den overvågede miljøenhed har fremragende resultater hos MB Landbrug. Efter tilpasningen af foderet faldt foderforbruget med 0,08 foderenheder pr. kg tilvækst. En foderudnyttelse på 1,6 foderenheder pr. kg tilvækst betyder, at der spares ca. 40 tons foder om året, hvilket vi opnåede efter opsætning af kameraerne og optimering af fodring og sortering.

Brug af medicin er også begrænset, da der ikke er noget fald i grisenes vækst ved foderskift.
"Det er nemmere at passe grisene," siger Jacob Søgaard Buus. Han indsamler data fra ProGrow-systemet mindst én gang om ugen, mens skærmen i frokoststuen hele tiden viser billeder og grafer fra kameraerne i stierne. Der overvåges fire stier i fravænningsstalden; der er 30 grise i hver sti, og kameraerne tager 600 til 700 billeder pr. sti om dagen. Det betyder, at 20 procent af de fravænnede grisene overvåges hos MB Landbrug. Hans Ulrik Jensen fremhæver, at SKOV anbefaler, at mellem 5 og 20 procent af grisene skal overvåges for at opnå et repræsentativt overblik over ydelsen.