ProGrow beregner grisenes vægt
med en nøjagtighed på 97 %

Kameravejning viser væksten i realtid
Thomas Sinding fra Sæby anvender ProGrow til at overvåge smågrisenes vægt. Det har ført til et bedre overblik over produktionen og ændret foder.

I samarbejde med den danske producent Hedegaard installerede Thomas Sinding ProGrow-kameraerne fra SKOV over foderområderne i fire af sine stier med smågrise. Kameraerne tager et billede, hver gang der står en gris under det, og en algoritme beregner grisens vægt med en nøjagtighed på 97 %. Hvert kamera tager mellem 600 og 800 billeder om dagen.

Tilvækst og fodring af smågrise
Tidligere var Thomas Sinding nødt til at gennemse historiske data fra holdrapporter hver tredje måned. Det gjorde det vanskeligt at identificere årsagen til resultater, der ikke var optimale, og det var for sent at foretage korrektioner.
Med ProGrow kan Thomas Sinding nu følge vægtmålingerne i realtid på sin computer og således nemt foretage justeringer, inden produktionen forringes. Systemet gør det også nemmere at evaluere de forskellige fodertyper, der anvendes til smågrisene.

"Tidligere vidste vi ikke meget om smågrisenes vækst, da vi var afhængige af historiske data. Nu kan vi overvåge deres vækst fra hold til hold og øjeblikkeligt se forskellen, når der skiftes mellem fodertype 1, 2, 3 osv", siger Thomas Sinding.

Før i tiden forsøgte teamet på gården at overvåge smågrisenes vækst ved at veje dem i hold på vægte i stien.

"Men det hele landede på mit skrivebord, og efter et år holdt vi op med at veje dem. Det tog simpelthen for lang tid, og vi fik ikke nok ud af det. Med kameravejningssystemet kører det hele automatisk og kræver ikke noget af os", konkluderer Thomas Sinding.

Dataenes store værdi
ProGrow viser forholdet mellem foderoptaget og væksten i realtid og giver dermed landmanden et dagligt overblik over produktionen.

"Vi anvender information til at se, hvor gamle smågrisene er, når de når 9, 15 og 25 kilo, og til at identificere vækstraten i forskellige intervaller. Vi kan således se, hvornår kurven knækker, og kan eventuelt foretage korrektioner."

Ved hjælp af dataene har Thomas Sinding og hans team flere gange ændret og justeret foderet. I dag bruger de et dyrere foder, men oplever samtidig, at fortjenesten pr. gris er øget tilsvarende.

Landmanden er stadig den vigtigste faktor
Kameraet er ganske vist et fantastisk redskab til at overvåge produktionen og identificere områder, der kan forbedres, men SKOVs specialist inden for svineproduktionsanlæg, Hans Ulrik Jensen, fremhæver, at landmanden er den egentlige ekspert:

"Overvågning af væksten med ProGrow leverer ingen direkte løsninger – det er snarere et redskab for landmanden. Han opnår en bedre forståelse for produktionen og kan optimere denne baseret på fakta."

Flere kameraer med tiden
I øjeblikket anvender Thomas Sinding fire monterede kameraer. Han bruger dem til at justere resten af produktionen.

"For min produktionsstørrelse fungerer det fint med fire referencestier. Om et eller to år installerer vi måske flere kameraer for at få et fuldt overblik over alle stier."

Hør mere om ProGrow
ProGrow er et system, som SKOV har udviklet for at kunne give dig et enestående indblik i din daglige drift. Når du har et fuldstændigt overblik over dataene, kan du se forholdet mellem foderoptaget og væksten. Hvis de optimale produktionsforhold forringes, vil det fremgå af dataene, og du kan justere parametrene med det samme, inden produktionen påvirkes.

Systemet omfatter en integreret klima- og produktionscomputer, som styrer ventilation, opvarmning, køling, tørfodringsanlæg, overvåger foder- og vandforbruget og giver mulighed for at registrere dyr til salg/aflevering/overflytning til restitutionsstien samt døde grise.