Reducer dit energiforbrug
med Dynamic MultiStep®

Opvarmning og ventilation er nogle af de største poster på energiregningen i fjerkræproduktion, men det er muligt at reducere energiforbruget til ventilation betydeligt.

Trinløs regulering fremmer den minimale ventilation
Det er velkendt, at strømforbruget er væsentligt højere ved høj ventilatorydelse end ved lav. Derfor har SKOV udviklet Dynamic MultiStep, hvor ventilatorerne forbindes i grupper med ca. 50 % af deres ydelse. Når alle ventilatorer er koblet ind, reguleres de alle parallelt op til 100 % af deres ydelse, når der kræves yderligere ventilation. Der anvendes således flere ventilatorer, men de kører med lavere ydelse. Dette reducerer energiforbruget væsentligt, mens der stadig opretholdes gode klimaforhold i stalden.

Reducerer energiforbruget med 40 %
Baseret på beregninger og data fra StaldVent, viser en undersøgelse, der blev foretaget i en slagtekyllingestald i Danmark med 40.000 slagtekyllinger, at det årlige energiforbrug kan reduceres med 40 %, hvilket svarer til et energiforbrug på kun 0,3 kWh pr. slagtekylling om året. Energiforbruget reduceres, og dyrene har de samme gode klimaforhold - den eneste mærkbare ændring var, at støjniveauet også blev reduceret, til stor glæde for både medarbejdere og dyr.