SKOV gør Superfarm til en super farm

SKOV Asia er en nøglepartner i den nyopførte Superfarm i Sikhio-regionen i Thailand. Ejeren af bedriften er leverandør til Tyson Foods Thailand. Der er for nyligt opført 12 stalde på sitet, og der er planer om at opføre yderligere fire. Der er 25.000 slagtekyllinger i hver stald, så den nuværende kapacitet er på 300.000 dyr.

Tyson Foods har høje standarder for opdræt af slagtekyllinger, herunder høje krav til staldbygningerne, smittebeskyttelsesprocedurer, produktionsovervågning og energibesparende tiltag. SKOV leverede både klima- og produktionsudstyr til at opfylde disse krav fra Tyson Foods.

Et centralt tiltag på bedriften er brugen af ​​SKOVs energibesparende teknologier. Med Dynamic MultiStep-styringsprincippet i kombination med lavenergiventilatorer udstyres farmen med markedets mest energieffektive ventilationssystem. Beslutningen om at bruge SKOV er resultatet af kommercielle energibesparende forsøg i Thailand i 2022 i en stor integration. Resultaterne viste en strømbesparelse på minimum 40 % sammenlignet med traditionelle lokalt fremstillede ON/OFF-udsugningsventilatorer.

DOL 539 staldcomputer i hver stald

Det er velkendt, at det kræver mere energi, når en ventilator kører med høj ydelse end med lav ydelse. Derfor styres SKOVs ventilatorer efter Dynamic MultiStep-princippet, hvor ventilatorerne forbindes i grupper med ca. 50 % af deres ydelse. Når alle ventilatorer er koblet ind, reguleres de parallelt op til 100 % af deres ydelse, hvis der kræves yderligere ventilation. Der anvendes således flere ventilatorer, men de kører med lavere ydelse. Dette reducerer energiforbruget væsentligt, mens der stadig opretholdes gode klimaforhold i stalden.

SKOV leverede et automatiseret klimastyringsanlæg til tunnel-stalde med SKOV udsugningsventilatorer, kølepads, tunneldørluftindtag med et Rack and Pinion-åbningssystem og klima- og produktionscomputer med klimasensorer fra dol-sensors. Det komplette system styres af en DOL 539 klima- og produktionscomputer fra SKOV. Computerens fuldautomatisk styring gør det muligt for personalet at fokusere på dyrene og andet arbejde på farmen i stedet for konstant at skulle foretage ændringer i ventilationen. Hos SKOV kalder vi vores staldcomputere for "den usynlige medarbejder.”

Klima- og produktions anlæggene bruger højkvalitetssensorer fremstillet af dol-sensors. Dol-sensors er et datterselskab af SKOV. Ved at bruge disse sensorer sikres det, at alt udstyret er kompatibelt med SKOVs klima- og produktionssystem.

Sammen med automatiseret produktionsstyring benyttes der også automatiseret klimastyring på bedriften. Foderet kan måles dagligt ved hjælp af de SKOV-leverede fodersilovægte. Vandforbruget måles automatisk i hver stald dagligt af vandmålere sammen med automatisk daglig fjerkrævejning ved hjælp af to fjerkrævægte i hver stald. Alt udstyret er udviklet og leveret af SKOV.