Spar strøm, penge og CO2 med energieffektiv ventilation

Uanset om du renoverer eller bygger en ny stald, er der meget at spare ved at overveje en energieffektiv ventilationsløsning.

Hvis du kombinerer SKOVs Dynamic MultiStep med SKOVs LPC-ventilatorer, kan du spare op til 50 % på strømmen. Dynamic MultiStep fra SKOV er et innovativt styringsprincip, der kan bruges i de fleste ventilationssystemer. Styringsprincippet er specielt designet til stalde med fokus på at optimere energiforbruget i ventilationssystemer.

Regulering og gruppering af ventilatorer

Traditionelle ventilationssystemer lader typisk de enkelte ventilatorer køre med fuld kapacitet, uanset det faktiske ventilationsbehov. Denne tilgang kan føre til et for stort energiforbrug. Men Dynamic MultiStep har en anden tilgang.
I dette system er ventilatorerne forbundet i grupper og starter ved ca. 50 % af deres maksimale ydelse. To ventilatorer, der kører på 50 %, bruger kun en meget lille del af, hvad en ventilator på 100 % gør.

Adaptiv justering

Dynamic MultiStep er integreret med staldens styreenhed, som løbende overvåger klimaet i stalden. Når der er behov for ekstra ventilation (f.eks. på grund af øget dyreaktivitet eller skiftende vejrforhold), tilpasser systemet sig.
I stedet for at køre ventilatorerne op på 100 % en efter en, justerer Dynamic MultiStep gradvist ventilatorhastigheden. Den aktiverer flere ventilatorer parallelt, men hver ventilator arbejder på et lavere ydelsesniveau. Som en positiv bivirkning minimerer den gradvise justering pludselige energispidser og reducerer støjniveauet betydeligt.

Energibesparelser og dyrekomfort

Den primære fordel ved Dynamic MultiStep er energibesparelser. Ved at bruge flere ventilatorer ved reducerede hastigheder opnår systemet den ønskede ventilation, mens det bruger betydeligt mindre strøm.

Det er vigtigt, at dyrene oplever de samme gunstige klimaforhold, hvilket sikrer deres komfort og velfærd.

Siden 2012, hvor Dynamic MultiStep blev lanceret, har SKOV gennemført mange tests rundt om i verden med fokus på forskellige klimaer, staldtyper og husdyrproduktioner. Derudover er Dynamic MultiStep også blevet testet af forskellige uafhængige forskningscentre rundt om i verden med gode resultater.

Et testeksempel fra SEGES Danmark (et dansk videns- og innovationscenter for landbrug) testede Dynamic MultiStep på en dansk gård og oplevede en strømbesparelse på 45 % sammenlignet med almindelig MultiStep. Strømforbruget gik fra 5,3 kWh til 2,9 kWh pr. produceret gris. Se den fulde testrapport.

Miljøpåvirkning

Ud over energibesparelser bidrager Dynamic MultiStep til et mere bæredygtigt miljø. Lavere energiforbrug betyder direkte reduceret CO2-udledning.
Stalde kan dermed med dette system bidrage til at minimere det miljømæssige belastning, der er forbundet med dyreproduktion.

Støjreduktion

Implementering af Dynamic MultiStep reducerer ikke kun energiforbruget, men fører også til et mere støjsvagt miljø. Dyr, medarbejdere og naboer nyder godt af det reducerede støjniveau, hvilket øger den generelle velfærd i og omkring staldanlægget.

Kort sagt optimerer Dynamic MultiStep brugen af ventilatorer, hvilket fører til energieffektivitet og mindre påvirkning af miljøet. Yderligere fordele er reduceret støjniveau og og at man undgår energispidser.

Forklaring af MultiStep og Dynamic MultiStep

Dynamic Multistep Video Screen Shot (1)