Strømbesparelser på
35-50 % med BF 50

I maj 2020 lancerede SKOV BF 50 BlueFan, der kombinerer et minimalt energiforbrug med en høj luftgennemstrømning. Vi har siden 2020 foretaget adskillige test over hele verden. Dette dokument viser resultaterne af en test, der blev foretaget i Australien fra marts 2020 til januar 2021.

Traditional slagtekyllingebedrift med Combi-Tunnel-ventilation
Testen blev udført af fjerkræproducenten Jacques Vorster og driftslederen Nico Theunissen, der har en slagtekyllingeproduktion på en gård i byen Donnybrook Kuikens, som ligger tæt på Brisbane. Slagtekyllingestaldene ventileres af et Combi-Tunnel-system, som SKOV installerede for ca. 13 år siden. Luftudtaget sker gennem galvaniserede EM50-gavlventilatorer, suppleret med nogle mindre vægventilatorer for at sikre korrekt minimumventilation. Der er tale om en konventionel Combi-Tunnel-opsætning, som SKOV har installeret mange steder i verden.

Testopsætning
I marts 2020 udskiftede SKOVs certificerede servicepartner Farmmark alle de traditionelle EM50 gavlventilatorer og sideventilatorer med BF 50 BlueFan for at opnå sammenlignelige resultater i en enkelt stald. BF 50 BlueFan er en 50-tommer gavlventilator, der uden videre kan erstatte den galvaniserede gavlventilator 1-til-1.

Bygningskonstruktionen gjorde det muligt at montere konussen på den nederste række af BF 50-ventilatoren, mens det ikke var muligt at installere konusserne på den øverste række af BF 50-ventilatoren på grund af pladsmangel. BF 50 har en højere kapacitet end EM50, så antallet af ventilatorer kunne reduceres fra 16 EM50-ventilatorer til 13 aktive BF 50-ventilatorer.

Da BF 50-modellen kan styres trinløst fra 0-100 %, var der ikke behov for de mindre EM36- og DA 600-vægudsugning for at sikre korrekt minimumventilation.

Foder, styring og genetik er 100 % identisk i de to stalde!

Test af fem hold
I den sidste testperiode blev det første hold af slagtekyllinger indsat i de to stalde den 2. marts 2020. Herefter var begge stalde en del af gårdens almindelige produktionscyklus.

I alt registrerede vi strømforbruget i de to stalde under fem slagtekyllingehold, hvilket svarer til det meste af et kalenderår og dermed dækker over både kolde og varme måneder. Hold nummer fem blev sendt til slagteriet den 18. januar 2021.

 

Testresultat
Som det fremgår af tabellen, var strømbesparelserne på mellem 35 og 50 %. Installationen var en testinstallation, så vi korrigerede opsætningen i forbindelse med hold 2, 3 og 4.

Stalden med BF 50 BlueFan og Dynamic MultiStep-styring brugte i sammenligning med stalden med traditionelle EM50-ventilatorer og MultiStep-styret ca. 15.400 kWh mindre i forbindelse med de fem hold.

Hvis 1 kWh koster 0,31 AUD, svarer det til en besparelse på ca. AUD 4.700 for de fem hold. Dette svarer til ca. EUR 3.050 eller USD 3.700.

Den årlige reduktion af strømforbruget er højere end dette, da testperioden ikke dækker et helt år, ligesom der var tale om et testforløb, hvor installationen med BF 50 ikke var indstillet optimalt under hele testforløbet.

Besparelsen skal ses i forhold til den yderligere investering. Afhængigt af varianten er prisen på BF 50 højere end på EM50. På den anden side er der brug for færre BF 50-enheder, ligesom installationen er mere enkel, fordi der ikke skal installeres EM36 og DA 600 til minimumventilation.

Vores erfaring viser, at den yderligere investering normalt er vundet ind igen på 2-4 år, afhængigt af klimatiske forhold, elpriser, produktionsform osv.

Produktionsresultaterne (FCR, dødelighed osv.) var ens i de to stalde.

Andre fordele ved BF 50 BlueFan

I modsætning til traditionelle gavlventilatorer er BF 50 fremstillet af termoplast og rustfrit stål - ikke-korrosive materialer, som langt bedre kan tåle det barske miljø i en moderne stald.

Traditionelle gavlventilatorer er fremstillet af galvaniseret metal, der kræver udskiftning med jævne mellemrum, da de udsættes for det barske miljø i stalden.

BF 50 med luftregulerede spjæld har en højere isoleringsvirkning end traditionelle gavlventilatorer. Spjældet er mere lufttæt, og gavlventilatoren er bedre isoleret.

De motorstyrede modeller sikrer, at spjældet altid bliver i den rigtige stilling, også ved kraftig vind. Desuden kan de anvendes med nødopluk. Spjældet lukker tæt til og beskytter mod kondensdannelse og forkert luftindtag, når ventilatoren ikke er i brug.

Læs mere om BF 50 BlueFan her.