Gode rutiner til udklækning af slagtekyllinger i fjerkræstalden
Vejledning

Udklækning af æg i fjerkræstalden vinder frem hos flere slagtekyllingerproducenter i Nordeuropa.

Ved anvendelse af denne produktionsform modtager slagtekyllingeproducenten æggene fra rugeriet efter 18 dage i rugeriets læggelinje. De sidste tre dages udklækning foregår på egen bedrift i stedet for i en traditionel rugemaskine i rugeriet.

Der er flere fordele og udfordringer ved denne produktionsform:

Fordele

 • De daggamle kyllinger udsættes for minimal støj og støv under udrugningen.
 • I et rugeri bliver slagtekyllingerne typisk taget ud af rugemaskinen, inden det sidste æg er klar til udklækning. Derfor har udklækning i fjerkræstalden en højere udrugningsprocent.
 • Der er mere plads til de udrugede slagtekyllinger, hvilket reducerer infektionstrykket.
 • På grund af meget lave lufthastigheder dehyderer slagtekyllingerne ikke så let ved udklækning i fjerkræstalden.
 • Slagtekyllingerne har adgang til foder og vand umiddelbart efter udklækningen.
 • Slagtekyllingerne udsættes ikke for klimaændringer eller stress som følge af transport.

Udfordringer

 • Driftslederen bliver også rugeleder, hvilket kræver yderligere kompetencer.
 • Produktionsperioden forlænges med de tre dage, æggene er i stalden.
 • De daggamle slagtekyllinger skal vaccineres i stalden.
 • Æggebakker, æggeskaller og andet udstyr skal håndteres i stalden.
 • Yderligere krav til regulering af rum- og gulvtemperatur (gulvvarme).

Gode rutiner

I det følgende beskriver vi nogle gode rutiner for udklækning af slagtekyllinger i fjerkræstalden.

Klargøring af stalden

 • Klargøring, såsom rengøring og opvarmning af stalden, betyder endnu mere, når der vælges udklækning i fjerkræstalden, da de udrugede slagtekyllinger er mere ”sårbare” end daggamle slagtekyllinger.

Forvarmning af stalden

 • Forvarmning af stalden til daggamle slagtekyllinger er vigtig – men endnu vigtigere, når man praktiserer udklækning i stalden.
 • Planlæg at indstille rumtemperaturen til 38° C 1-2 dage før æggene ankommer.
 • Gulvtemperaturen (cementgulv) skal være 31,5-32° C.

Strøelse

 • Halm fordeles efter gulvet er forvarmet for at forhindre, at det bliver fugtigt på et koldt gulv.
 • Halmlaget skal være tyndt og jævnt fordelt (ca. 800 g/m2).

Papir til æggebakker

 • Papir til udklækning lægges i et område, hvor du er sikker på, at der ikke opstår træk.
 • Papirtypen skal være "blød", ikke "glat". Det giver de udklækkede slagtekyllinger et bedre ”fodfæste”, når de klækkes.

Klima, når æggene anbringes

 • Staldtemperatur 34° C
 • Luftfugtighed 60 %

Måling af æggetemperaturen

 • Efter at have anbragt æggene i stalden, skal du udvælge omkring 20 æg til temperaturmåling.
 • Mål temperaturen på de samme æg hver gang.
 • Vælg 20 æg, der er repræsentative, dvs. undgå æg i midten eller langs væggene.
 • Mål temperaturen på æggene første gang 3-4 timer, efter at de er anbragt i huset.

Udklækning

 • 50 % forventes udklækket på dag 2 efter anbringelse af æg i stalden.
 • Du kan hæve temperaturen et par grader i slutningen af ​​udklækningen for at fremtvinge udrugning af de sidste æg.

Oprydning

 • Når slagtekyllingerne er udklækket, kan du sænke temperaturen med 3-4 grader, så slagtekyllingerne samles i klynger.
 • Æggeskallerne blæses væk fra området (for eksempel med en løvblæser ved lav effekt).
 • Uudklækkede æg og æggebakker fjernes fra stalden.

Klargøring af foder

 • Klargør udklækningen af ​​slagtekyllinger, og tilføj foderet i foderskåle og på papir lige før udklækningen, så der er nemmere adgang.

Lys under udklækning

 • 10 % lys ved anbringelse af æggene i stalden
 • 30 % lys, når 70-80 % af æggene er udklækket
 • 100 % lys, når alle æg er udklækket

Vaccination

 • Vaccination (sprayvaccination) skal om nødvendigt udføres, før papiret fjernes i udklækningszonen.

Ovenstående retningslinjer er baseret på praktiske erfaringer, som SKOV vurderer giver gode resultater.
Herefter følger producenten de sædvanlige retningslinjer for god management, når slagtekyllingerne holdes i en stald med overvågning.