Varmestyring
Øget produktivitet og lavere strømforbrug

Leif Barsballe, driftsleder hos A/S Dansk Landbrug, er ansvarlig for en årlig produktion af ca. 1,8 millioner slagtekyllinger på en slagtekyllingefarm tæt ved Hobro. Farmen består af seks stalde, der hver især rummer ca. 30.000 slagtekyllinger. De seks stalde blev bygget i tre omgange mellem 1991 og 1998.

Et godt staldklima er absolut afgørende for slagtekyllingernes velfærd, sundhed og produktivitet. Opvarmning er ligesom ventilation og køling en integreret del af en klimaløsning og afgørende for at skabe det bedst mulige staldklima med et højt produktivitetsniveau.

Det er vigtigt at opvarme stalden, inden slagtekyllingerne indsættes, for at skabe det bedst mulige udgangspunkt for slagtekyllingerne og strøelsen. Lufttemperaturen kan hæves i løbet af få timer, men det kan tage lang tid at opvarme vægge og gulv, når de er kølet ned.

Gulvtemperaturen i stalden bør være ca. 30 °C, når slagtekyllingerne indsættes. “Jeg sørger for at holde staldene lukket så meget som muligt, når de er tomme, så jeg har ingen problemer med at holde en gulvtemperatur på 30 °C uden brug af gulvvarme," siger Leif Barsballe.

Leif Barsballe installerede en temperaturføler en halv meter under en af staldene, så han kan holde øje med gulvtemperaturen. Erfaringen viser, at stalden kan stå tom i op til to uger, uden at temperaturen falder væsentligt, hvis man blot holder den lukket.

"Som følge af slagtekyllingernes genetik, foder og management har varmebehovet i vores stalde ændret sig, siden vi byggede staldene i 1990'erne og frem til nu", siger Leif Barsballe.

“Da de første stalde blev opført i nærheden af Hobro i 1992, havde vi en typisk rotation på 48.500 slagtekyllinger pr. stald, en produktionstid på 42 dage og en slagtevægt på 1800 g. Rotationen for samme stald i 2019 var ca. 30.000 slagtekyllinger, en produktionstid på 34 dage og en slagtevægt på 2200 g.”

“Den kortere produktionstid med øget slagtevægt har øget behovet for et velfungerende varmesystem - selvom vi ikke har nær så mange slagtekyllinger i stalden", tilføjer Leif Barsballe.

Det øgede varmebehov opstår primært, fordi slagtekyllingerne producerer mere fugt som følge af hurtigere vækst - en faktor, som reguleres bedst ved øget ventilation og varme. Temperatur og relativ luftfugtighed er afgørende faktorer for slagtekyllingernes foderforbrug, tilvækst, stress, infektionsrisiko osv.

De seks stalde blev oprindeligt opført med 2-4 kaloriferer i hver stald. En centralt placeret kedel blev anvendt til varmetilførsel til kalorifererne.

“På grund af de ændrede varmebehov og erfaringen med at det eksisterende system ikke gav tilstrækkelig og ensartet varme i hele stalden, besluttede vi at installere SKOVs Spiraflex ribberør i to af staldene i 2011”, forklarer Leif Barsballe.

A/S Dansk Landbrug var den første fjerkræfarm i Danmark, der installerede ribberør som varmekilde, og Leif Barsballe var da også skeptisk over for denne varmekilde. Hans største bekymring var, om rørene kunne levere nok varme og var nemme at rengøre.

“Allerede efter det første hold var jeg overbevist om, at ribberørene var det rigtige valg. Varmefordelingen i stalden var langt bedre, og der var ingen problemer med rengøringen,” fortsætter Leif Barsballe.

Leif Barsballe brugte et desinfektionsfirma til at undersøge renheden i stalden efter rengøring af det første hold slagtekyllinger, og niveauet var det samme som før.

“Det tog mindre tid at rengøre ribberørene sammenlignet med de eksisterende kaloriferer, ligesom kvaliteten af strøelsen samt de generelle produktivitetsdata viste positive tendenser", fortsætter Leif Barsballe.

Kalorifererne støjer også noget under brug, og slagtekyllingerne har en tendens til at flytte sig væk fra støjen. Ribberørene er lydløse under brug, og derfor påvirker denne type varmekilde ikke fordelingen af dyrene i staldbygningen.

Efterfølgende besluttede Leif Barsballe også at udskifte kalorifererne i de fire andre stalde. Udskiftningen fandt sted mellem 2012 og 2013.

“Skiftet til Spiraflex-ribberørene i vores seks fjerkræstalde kostede ca. DKK 800.000 inklusive nye varmepumper. Vi sparer ca. 115.000 kW årligt, når alle stalde er blevet opgraderet, hvilket svarer til en elektricitetsbesparelse på ca. DKK 100.000 om året”, konkluderer Leif Barsballe.

Investeringen i Spiraflex-ribberør tilbagebetales gennem en reduktion af eludgifterne, og der har ikke været omkostninger forbundet med vedligeholdelse af systemet.

A/S Dansk Landbrugs investering i et nyt varmeanlæg var nødvendigt for at opnå den rigtige produktivitet og velfærd hos dyrene. “Valget af Spiraflex-varmerør reducerede vores elregning med ca. DKK 100.000, så alle vores strømbesparelser gjorde det til en økonomisk attraktiv investering.”