Håndtering af strøelse
I slagtekyllingeproduktion

Alle slagtekyllingeproducenter vil have tør strøelse. Våd strøelse kan medføre sundhedsproblemer og større nedklassificering i bestanden og aflivede kyllinger i produktionsanlægget. Våd strøelse kan også være vanskelig at bortskaffe efter et hold.

Fjerkræspecialisterne hos SKOV har brugt deres brancheerfaring til at definere nogle hovedpunkter, der kan hjælpe producenterne med at håndtere og forbedre kvaliteten af strøelsen. Du kan se alle disse hovedpunkter i dokumentet Vejledning til håndtering af strøelse.

Download