Ventilation til den største insektproduktion i Norden

I 2023 starter Enorm Biofactory A/S Danmarks første insektproduktion i stor målestok.

Et af kendetegnene ved insektproduktion er, at larverne omdanner rester af biomasse til protein yderst effektivt. Det er en produktionsform, hvor luftkvaliteten hurtigt forringes, og hvor der dannes masser af fugtighed og varme. Produktionen kræver et effektivt ventilationsanlæg med højt og ensartet luftskifte, der sikrer gode produktionsforhold i hele stalden.

Leo Østergaard, Administrerende Direktør, SKOV
"Vi har haft et partnerskab med Enorm siden 2020 og udviklet ventilations- og produktionsudstyr til deres forsøgsanlæg. Vi har nu den nødvendige viden og ekspertise til at gennemføre disse løsninger i store anlæg", siger Leo Østergaard, Administrerende Direktør, SKOV A/S.
"Vores baggrund inden for landbrug har lært os, at det er vigtigt at levere fuldstændigt omkostnings- og energieffektive ventilationsanlæg baseret på dyrenes behov. Vores kunder skal kunne opnå en profitabel produktion", fortsætter Leo Østergaard.

Det planlagte produktionsanlæg dækker et område på 24.000 m2, og Enorm forventer at levere 36.000 tons larver om året. Anlæggets grønne profil optimeres med luftrensning og varmegenindvinding, der giver minimal påvirkning af miljøet og optimal udnyttelse af ressourcer.

"Vi har brugt vores eksisterende anlæg som proof of concept til at samle den nødvendige viden til at producere i stor målestok. Vores partnerskab med SKOV har været en forudsætning for os til at kunne etablere Danmarks første insektproduktion i stor målestok", siger Carsten L. Pedersen, Administrerende Direktør, Enorm Biofactory A/S.

Produktionen af insekter til dyrefoder er en alternativ proteinkilde i den grønne omlægning af dansk landbrug og er en produktionsform med signifikant globalt potentiale.

"Vi forventer, at vores omkostnings- og energieffektive løsninger vil bidrage til omfanget af insektproduktion globalt set og dermed den grønne omlægning af landbruget", forklarer Søren Smedegaard, Direktør for forretningsudvikling hos SKOV A/S.

SKOV er allerede i dialog med interessante internationale kunder og forventer at realisere flere projekter i de kommende år.

"På linje med grise, fjerkræ og malkekvæg arbejder vi på at gøre insekter til et nyt globalt forretningsområde for SKOV, og med dette projekt for Enorm har vi fået en god start", afslutter Søren Smedegaard.

Læs mere om ventilation for insekter.