Vigtigheden af et rent ventilationsanlæg

Et rent ventilationsanlæg er lig med lavt strømforbrug, høj produktivitet og dyrevelfærd

Tommy H. Krogh, fjerkræsspecialist, SKOV A/S

Staldklimaet er en kritisk faktor for dyrevelfærden og produktiviteten!

Det stiller høje krav til ventilationsanlægget at sikre den korrekte temperatur, luftkvalitet og luftfugtighed uanset stald-, produktions- og klimaforholdene.

Hvorfor er et rent ventilationsanlæg så vigtigt?

Når SKOV dimensionerer et ventilationsanlæg, lægges der stor vægt på at sikre, at dyrene gives det rette klima – også i perioder, hvor anlægget kører med maksimal kapacitet.

Samtidig er vi meget bevidste om ikke at levere et anlæg, der er "overdimensioneret", som gør investeringen større end nødvendigt.

Derfor skal ventilationsanlægget fungere efter dimensioneringen, især i årets varme (og fugtige) perioder, og når belægningsgraden er høj.

I den forbindelse er det vigtigt, at landmanden vedligeholder og renser ventilationsanlægget.

Et dårligt vedligeholdt og rengjort ventilationsanlæg vil give anledning til et højere strømforbrug og vil i værste fald ikke sikre god produktivitet og dyrevelfærd.

På baggrund af mange års erfaring og tests har vi samlet nogle eksempler på, hvor vi oftest ser problemer opstå, og hvad konsekvenserne for ventilationsanlæggets ydeevne typisk er.

Snavset lysfælde

Hvad er konsekvenserne af manglende vedligeholdelse og rengøring?

I de fleste af vores systemer – LPV, Tunnel og Combi-Tunnel – er kapaciteten og funktionaliteten af luftudtaget den væsentlige faktor for systemets ydeevne. De aerodynamiske skorstene og vægventilatorer er designet med henblik på maksimal luftydelse ved lavt energiforbrug.

Samtidig skal skorstene og vægventilatorer håndtere staldluften med alle de urenheder, den indeholder, hvorfor vi ofte ser problemer her.

Vores erfaring viser, at:

  • En snavset skorsten med ventilator kan miste 12-15 % ydeevne.
  • 230 V ventilatorer indeholder kondensatorer, som er en sliddel, der konstant mister funktionalitet og skal udskiftes. Ventilatoren kan miste 10-50 % af sin effekt afhængigt af, hvor slidt kondensatoren er.
  • Skorstene eller vægventilatorer, der er udstyret med lysfælder, har naturligvis et højere tryktab, hvilket vi tager højde for i vores dimensionering. En snavset lysfælde udgør et yderligere tryktab, der hurtigt når 20-40 % af kapaciteten. (Lysfælder bruges typisk i forældredyr- og æglæggerproduktioner).
  • Hvis spjældet ikke kan åbne helt på grund af snavs, kan det reducere luftudtagets effekt med 10-20 %.
  • I vægventilatorer med remdrevne ventilatorvinger vil remmen med tiden blive løs og slidt. Hvis remmen ikke udskiftes eller spændes, vil det sandsynligvis føre til et tab i ydeevne på mere end 10 %.

Særligt fokus på ældre ventilationsanlæg

SKOVs ventilationsanlæg fungerer i mange år, og vi har anlæg, der har kørt i mere end 30 år. Det er bydende nødvendigt at fokusere på​disse gamle ventilationsanlægs ydeevne.

De er dimensioneret til dyrenes genetiske potentiale på det tidspunkt, hvor stalden blev opført. Dyrenes potentiale har heldigvis ændret sig til det positive over de sidste mange år, hvor dyrene generelt er blevet større eller præsterer på et stadig højere niveau.

Ligeledes er klimaet i mange områder blevet mere ekstremt med højere temperaturer og mere markante udsving.

Det betyder, at dimensioneringen af disse ældre ventilationsanlæg tog udgangspunkt i en anden virkelighed. I dag ville vi nok have dimensioneret et tilsvarende ventilationsanlæg med en højere ydeevne.

Hvis manglende rengøring resulterer i en yderligere kapacitetsreduktion af ventilationsanlægget, kan det få konsekvenser for strømforbruget, produktiviteten og dyrevelfærden.

Vores anbefaling

SKOV anbefaler generelt følgende:

  • Kontrollér sammen med din ventilationsleverandør, om anlægget er korrekt dimensioneret i forhold til den aktuelle produktion. Dette er afgørende for ældre ventilationsanlæg.
  • Hvis ventilationsanlægget er underdimensioneret, bør du udarbejde en renoveringsplan i samarbejde med din leverandør. Etableringen af et højtrykskøleanlæg, der kan sørge for en temperatursænkning på 5-7 grader (afhængig af luftfugtigheden), kan være en fornuftig tilføjelse til et underdimensioneret anlæg.
  • Få en servicetekniker fra din ventilationsleverandør til at gennemgå installationen mindst én gang årligt inden sommer, da det er her ventilationsanlægget skal yde maksimalt.
  • Indarbejd gode rutiner for rengøring af anlægget og især luftudtag.