ProGrow
FarmOnline

I produktionen af fravænnede grise og slagtegrise udgør foderet ca. 70 % af alle omkostninger. Det er dermed afgørende at holde styr på foderforbruget. Ydermere kan skiftet fra en foderblanding til en anden påvirke foderoptagelsen og altså grisenes tilvækst.

FarmOnline indeholder et produktionsmodul til ProGrow, hvor producenten fra en enkelt skærm får et komplet overblik over FCR, foder, vand og daglig vækst. "Trafiklys"-farvekoder gør, at producenten hurtigt kan bedømme situationen. Hvis alt har en grøn status i forhold til referencerne, kan producenten hurtigt komme videre med dagens andre rutiner.

Brugeren arbejder med realtidsdata. Det betyder, at følgerne af et skift i foderblandingen bliver øjeblikkeligt synlige, og det er muligt hurtigt at rette op, hvis udviklingen ikke er som forventet. ProGrow er altså producentens værktøj til at optimere skift mellem foderblandingerne.

En optimalt foderudnyttelsesgrad er nøglen til udbytterig slagtegriseproduktion. FarmOnline og ProGrow hjælper brugeren med information om produktionsstatussen i realtid.


Fordele:

  • Optimerer skift mellem foderblandinger
  • Hurtigt overblik - brug din tid på dyrene og ikke på kontoret
  • Observer afvigelser, før de får følger

Dette kan også have interesse