Remote Access
FarmOnline

Fjernadgangsmodulet giver mulighed for at opnå en 100 % identisk visning og betjening af alle klima- og produktionscomputere, der er tilsluttet netværket.

Modulet giver den daglige bruger af klima- og produktionscomputeren mulighed for at justere alle computerens parametre i staldhuset, selv når vedkommende ikke er fysisk til stede på bedriften.
Du kan justere indstillingerne fra en kendt brugergrænseflade, som gør dig i stand til at betjene klimacomputeren trygt og sikkert og dermed minimere risikoen for fejl.

Fjernadgang giver også en servicetekniker eller en supervisor mulighed for at instruere og vejlede daglige brugere i betjeningen af klima- og produktionscomputeren fra samme brugergrænseflade samt at udføre service og problemløsning på computeren.

Visninger og ændringer sker i realtid kun med tidsforsinkelse forårsaget af internetforbindelsen.


Fordele:

  • Samme betjeningsgrænseflade - uanset om du befinder dig i stalden eller på kontoret
  • Sikker og tryg betjening - undgå fejl
  • Serviceteknikere eller konsulenter kan rådgive dig, uanset hvor de befinder sig.

Dette kan også have interesse