Trend Warnings
FarmOnline+

Trend Warnings-appen hjælper med at optimere produktionsresultatet ved at reagere hurtigere på afvigelser i indtag.

Det overvåger løbende slagtekyllingernes indtag af foder og vand.

Noget af det unikke ved Trend Warnings er, at appen arbejder med en adaptiv reference. Hvis et hold slagtekyllinger klarer sig bedre eller dårligere end forventet, justeres den adaptive reference i overensstemmelse hermed. Den tilpassede reference er således holdspecifik og ikke baseret på standardreferencer. Fokusområdet flyttes derved til, hvad der reelt sker i det aktuelle hold, i stedet for at forholde sig til en standardreference.

Trend Warnings-appen genererer advarsler og meddelelser, hvis der opstår misforhold mellem den adaptive reference og den faktiske situation.

I tilfælde af afvigelser tilbyder Trend Warnings-appen forslag til, hvad producenten kan gøre for at vende tilbage til optimal produktion.


Fordele:

  • Hurtigere reaktion på ikke-optimale afvigelser i indtag - forbedring af produktionsresultatet
  • Tilpasset reference og advarsler, der giver et retvisende overblik over holdets produktionsresultat
  • Forslag til forbedringer i tilfælde af et dårligt produktionsresultat


Brochure:

Download

BF 50 BlueFans i Mellemøsten

PEF-forbedring på 6 % med Trend Warnings - case store fra Mellemøsten

En stor integrator i Mellemøsten har prøvet Trend Warnings i seks måneder på to af sine slagtekyllingebedrifter. PEF blev forbedret med hhv. 5 % og 6 % på de to bedrifter, og antallet af advarsler og problemer faldt markant i perioden.

Læs mere

Slagtekyllinger på gulv

Værdi på alle niveauer - case-eksempel fra Oceanien

En af de største fjerkræproducenter i Oceanien har brugt Trend Warnings med stor succes. De var i stand til at identificere og rette adskillige produktionsudfordringer:

  • Mekaniske problemer i staldene
  • Menneskelige fejl i indstillingerne
  • Virkninger af kostændring eller -blanding
  • Identifikation af sundhedsproblemer i holdet

“Det er et værktøj, vi kan bruge på bedriften, som dagligt giver os vigtig information i realtid” - driftsleder med 27 års erfaring.

“Trend Warnings er et fremragende værktøj til at hjælpe os med at levere et fantastisk produkt (…)” - assisterende driftsleder med 26 års erfaring.

Dette kan også have interesse