PEF-forbedring på 6 % med Trend Warnings

I januar 2021 aftalte SKOV A/S og en integrator i Mellemøsten et forsøg med en varighed på tre på hinanden følgende hold. Den var baseret på den nye tjeneste til optimering af slagtekyllingeproduktionen kaldet Trend Warnings.

To gårde med seks SKOV-stalde på hver blev nemt forberedt til forsøget. Lederne og medarbejderne på farmen blev informeret om, hvordan de skal bruge tjenesten og forstå den daglige feedback fra Trend Warnings.

Trend Warnings fungerer ved at overvåge foder- og vandindtaget i hver stald. Foder- og vandindtag er en klar indikator for fuglenes velfærd, så når et holds indtag afviger fra det forventede, giver systemet en advarsel.

Fjerkræspecialister fra SKOV havde to møder med integratoren for hver af de tre hold for at drøfte de advarsler, der blev aktiveret af Trend Warnings, og reaktionerne på disse advarsler. Det resulterede i daglige ændringer i produktionsstyringen.

Ved afslutningen af forsøget, som varede fra januar til juni 2021, sammenlignede de produktionsresultaterne med resultaterne før forsøget:

 • På farm 1 gik PEF fra et gennemsnit på 284 til et gennemsnitligt PEF på 298 efter det tredje hold. En forbedring på 14 PEF-point = 5 %.
 • På farm 2 gik den gennemsnitlige PEF fra 290 til en gennemsnitlig PEF på 308 efter det tredje hold. En forbedring på 18 PEF-point = 6%.

I samme periode udviklede antallet af aktiverede advarsler sig også i en positiv retning:

 • På farm 1 er det gennemsnitlige antal aktiverede advarsler pr. stald faldet med 38 %.
 • På farm 2 er det gennemsnitlige antal aktiverede advarsler pr. stald faldet med 66 %.

Farm 1, stald 1 i begyndelsen af forsøget. Kyllingernes foderforbrug afviger fra referencekurven, og Trend Warnings giver flere advarsler.

Farm 1, stald 1 i begyndelsen af forsøget. Efter indførelsen af Trend Warnings følger foderforbruget referenceværdien meget tættere, og der gives færre advarsler.

Det genetiske materiale og den anvendte fodertype blev ikke ændret i løbet af forsøget.

PEF-forbedringen blev foretaget fra februar til juni 2021. Klimaforholdene på det subtropiske sted blev mere barske i forsøgsperioden, så forbedringen blev opnået under vanskelige vejrforhold.

Her er nogle af de foranstaltninger, der blev gennemført for at opnå den forbedrede ydeevne:

 • Trend Warnings fik medarbejderne til at fokusere endnu mere på den daglige produktionsydelse
 • De justerede vandtrykket nedad et par gange
 • De begyndte at benytte det foderprogram, der er tilgængeligt i SKOV-staldcomputerne, for at få mindre drastiske ændringer fra den ene fodertype til den næste.

Trend Warnings i korte træk:

 • Den er baseret på en adaptiv reference og ikke på en standardreference, da alle hold klarer sig forskelligt.
 • Det overvåger løbende slagtekyllingernes indtag af foder og vand.
 • Det daglige indtag sammenlignes med den adaptive reference, og advarsler aktiveres, hvis der opstår tilstrækkelig stor afvigelse mellem den adaptive reference og det faktiske indtag.
 • Den er visuel, let at forstå og giver forslag til, hvad du skal gøre.

Vil du vide mere?

Trend Warnings vil blive tilbudt til et begrænset antal hurtigt voksende slagtekyllingekunder fra april 2022 og er en del af den nye FarmOnline+ cloud-løsning fra SKOV.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Trend Warnings, kan du kontakte:
SKOV A/S, Jes M. Rasmussen, Product Manager, Online Services. E-mail: [email protected]