Breeder
Styring af foder, vand, vægt, æg og lys

For at opnå de bedste resultater skal man løbende følge produktionen og foretage korrektioner, hvis produktiviteten tager en uventet drejning.

Ved opdræt er det vigtigt at overvåge vækst og ensartethed og sikre den korrekte mængde foder. Det er afgørende at opnå optimal vækst og ensartethed for dyrene.

Ved ægproduktion er det altafgørende at overvåge ægproduktionen, styre fødefordelingen og overvåge dyrenes foderindtag og vægt. En eller flere elektroniske æggetællere tæller automatisk de producerede æg. Det er også muligt at registrere gulvæg, systemæg og redeæg.

Produktionsstyringen sikrer præcis dosering af foder til både hanner og hunner. Foderet vejes og tildeles via foderskål eller foderkædelinjer med mange destinationer.

For at kontrollere dyrenes adfærd er det nødvendigt at give dem den rette mængde lys de rigtige steder på rette tid.


Fordele:

  • Løbende overvågning og styring af produktionen
  • Avanceret foderprogram til hele holdet
  • Avanceret foderprogram, der sikrer optimal ægproduktion
  • Vandovervågning og -kontrol - hurtig reaktion i tilfælde af uregelmæssigheder

Brochure:

Download

Vigtige faktorer i breederproduktionen

Vil du høre mere om breederproduktion?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.