Slagtekylling
Styring af foder, vand, vægt og lys

At opnå de bedste resultater kræver, at man er i stand til at overvåge produktionen løbende og foretage korrektioner, hvis den tager en uventet drejning.

SKOVs produktionsstyring omfatter produktionsmoduler tilpasset slagtekyllinger. Funktionerne muliggør systematisk overvågning og effektiv kontrol af produktionen.

Disse produktionsmoduler kan overvåge dyrs daglige tilvækst, foderindtag, foderomsætning (FCR), forholdet mellem vand- og foderforbrug og dødelighed.

Ændringer i vandforbruget kan indikere udbrud af sygdom og vandspild, øget temperatur i stalden eller dårligt foder. I tilfælde af sygdomsudbrud eller øget temperatur i stalden stiger dyrenes vandindtag.

Det er altafgørende, at producenter af slagtekyllinger kender dyrenes vægt for at overvåge og styre deres produktivitet.

For at kontrollere dyrenes adfærd er det nødvendigt at give dem den rette mængde lys de rigtige steder på rette tid.


Fordele:

  • Løbende overvågning og styring af produktionen
  • Avanceret foderprogram, der sikrer optimal FCR/PEF
  • Vandovervågning og -kontrol - hurtig reaktion i tilfælde af uregelmæssigheder
  • Lysstyring for god dyrevelfærd

Brochure:

Download

Vigtige elementer i produktionsovervågning af fjerkræ

Vil du høre mere om produktion til slagtekyllinger?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.