ให้ไก่ของคุณเริ่มต้นอย่างดีที่สุด

​​​​​​​​

 

​​ผลผลิตจากไก่ของคุณนั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกที่เลี้ยง

ไก่เนื้อต้องการสภาพอากาศในโรงเลี้ยงที่ค่อนข้างเจาะจง เป็นเรื่องสำคัญที่อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความเร็วลมจะต้องได้รับการปรับอย่างถูกต้องเพื่อให้ไก่เนื้อเริ่มต้นอย่างดีที่สุด ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่กำหนดมาตั้งแต่ก่อนไก่เนื้อจะเข้าสู่โรงเลี้ยงเสียอีก

หลักการทั่วไป

ไก่อายุหนึ่งวันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายของตัวเองได้ ต้องใช้เวลา 10-14 วันกว่าจะสามารถทำได้ พวกมันจะไวต่ออุณหภูมิโดยรอบระหว่าง 4-5 วันแรก หากอุณหภูมิแวดล้อมไม่เหมาะสม อุณหภูมิร่างกายของไก่ก็จะไม่เหมาะสมไปด้วย อุณหภูมิร่างกายของไก่อายุหนึ่งวันควรอยู่ระหว่าง 40-41o C หากอุณหภูมิร่างกายของไก่เย็นจนเกินไป มันจะใช้พลังงานในอาหารที่กินและพลังงานในถุงไข่ขาวเพื่อผลิตความร้อน ถุงไข่ขาวควรจะใช้เพื่อพัฒนาอวัยวะและระบบภูมิค้มกันของไก่ และพลังงานจากอาหารควรจะไปเพิ่มน้ำหนัก หากถุงไข่ขาวและอาหารถูกใช้ไปเพื่อผลิตความร้อน พัฒนาการของไก่จะไม่ดีเท่าที่ควรและน้ำหนักไก่จะไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น หากอุณหภูมิร่างกายของไก่สูงเกินไป มันจะพยายามกำจัดความร้อนส่วนเกิน หากทำไม่สำเร็จ มันจะพยายามลดการผลิตความร้อนในตัวเอง วิธีการเดียวที่มันจะทำเช่นนั้นได้คือหยุดกินอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มน้อยลงเช่นกัน​

ก่อนเอาสัตว์เข้าโรงเลี้ยง

ไม่เพียงเฉพาะอุณหภูมิของอากาศที่ต้องปรับให้ถูกต้องเพื่อให้ไก่เริ่มต้นอย่างเหมาะสม ทุกอย่างที่สัมผัสกับตัวไก่ต้องมีอุณหภูมิที่ถูกต้องด้วย โดยเฉพาะพื้นและวัสดุรองพื้น ไก่สัมผัสกับพื้นและวัสดุรองพื้นอยู่ตลอดเวลา หากไก่นอนลงบนวัสดุรองพื้นที่เย็นหรืออยู่ใกล้กับพื้นที่เย็น มันจะเสียอุณหภูมิร่างกายไปเพราะวัสดุรองพื้น/พื้น อุณหภูมิของวัสดุรองพื้นควรอยู่ที่อย่างน้อย 32o C ในเวลาที่เอาสัตว์เข้าโรงเลี้ยง หากใช้วัสดุรองพื้นชนิดบาง พื้นควรจะมีอุณหภูมิอย่างน้อย 30o C แม้ว่าชั้นของวัสดุรองพื้นจะหนาก็ตาม ก็ยังเป็นสิ่่งสำคัญที่พื้นต้องไม่เย็นเกินไป เมื่อพื้นเย็นและวัสดุรองพื้นอุ่น จะเกิดการควบแน่นของน้ำขึ้นทำให้วัสดุรองพื้นชื้นแฉะและเปียก

​ 

พื้นจะต้องได้รับการทำความร้อนก่อนที่จะปูวัสดุรองพื้น วัสดุรองพื้นมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้การทำความร้อนกับพื้นทำได้ยาก นี่เป็นเหตุผลที่โรงเลี้ยงปศุสัตว์ต้องได้รับการทำความร้อนให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับวันแรก อย่างช้าที่สุด 48 ชั่วโมงก่อนที่จะเอาสัตว์เข้าโรงเลี้ยง วัสดุรองพื้นควรปูในเวลาที่ใกล้กับการเอาสัตว์เข้าโรงเลี้ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้​

​กลยุทธสำหรับการเริ่มต้นและสภาพอากาศ

อุณหภูมิโรงเลี้ยงที่เหมาะสมเมื่อนำไก่เข้าโรงเลี้ยงนั้นแปรผันตามขนาดและน้ำหนักของไก่เป็นหลัก ตรงข้ามกับไก่ที่มีขนาดตัวใหญ่ ไก่ตัวเล็กจะมีพื้นที่ผิวมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว นอกจากนี้ ไก่ที่ตัวเล็กกว่าจะกินอาหารน้อยกว่าและอาจพบอุปสรรคในการหาอาหาร ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อปรับอุณหภูมิ อุณหภูมิขณะเอาสัตว์เข้าโรงเลี้ยงไม่เพียงมีผลสัมพันธ์กับอุณหภูมิร่างกายและพัฒนาการของไก่เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อด้านต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย:​

 

 • การหาอาหารและน้ำ
 • การกระจายตัวอย่างเท่าๆ กันในโรงเลี้ยง  

 

หากไก่ไม่เริ่มหาอาหารและน้ำทันที ผลผลิตและสุขภาพของพวกมันจะได้รับผลกระทบตลอดช่วงการเลี้ยงฝูงนั้น เพื่อเตรียมวัสดุรองพื้นสำหรับเริ่มต้นอย่างดีที่สุด เป็นสิ่งสำคัญที่ไก่ต้องกระจายตัวอย่างเท่าๆ กันทั่วโรงเลี้ยง การกระจายตัวที่เท่ากันช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิและแสงสว่างในโรงเลี้ยงมีความเหมาะสมและสมดุลกัน

 

อุณหภูมิที่ถูกต้อง

เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดแนวทางสำหรับอุณหภูมิที่ถูกต้องซึ่งใช้ได้ทุกกรณี อุณหภูมิที่ถูกต้องมีปัจจัยจากขนาดตัวไก่ การบริโภคอาหาร และอิทธิพลภายนอกอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตารางต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อหาค่าพื้นฐานได้:​

อายุน้ำหนัก
​อุณหภูมิ
น้ำหนัก​
​​อุณหภูมิ
น้ำหนัก​
​​อุณหภูมิ
0​​40​34,5​40​34,5​40​34,5
​1​50​34​45​34,5​55​33,0
2​​60​34​50​34​70​33,5
​3​​80​33​6034​100​33,0
​4​​110​33​75​33​130​31,5
​5​130​32​90​33​170​30,0
6​​150​31​105​33​200​28,5
​7​175​30​130​32​230​27,0

​คาดการณ์พฤติกรรมไก่

แม้ขณะที่ทำตามกลยุทธสภาพอากาศของนักเพาะพันธุ์และรักษาอุณหภูมิโรงเลี้ยงไว้ที่ 34°C, ไก่ของคุณยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดว่าอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่ เราแนะนำให้ใช้ปรอทแบบวัดกับหู (วัดโดยใช้อินฟราเรด) เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายของไก่ ณ หลายๆ จุดในโรงเลี้ยง ปรอทแบบวัดกับหูต้องแสดงอุณหภูมิตั้งแต่ 39.5 - 40.0o C จำไว้เสมอว่าพฤติกรรมของไก่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าสภาพอากาศในโรงเลี้ยงถูกต้องหรือไม่ หลังจากเอาเข้าโรงเลี้ยง ไก่ควรจะกระจายตัวออกอย่างสม่ำเสมอรอบๆ แหล่งน้ำและแหล่งอาหาร พวกมันควรจะมีชีวิตชีวาและหาอาหารกับน้ำโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ฟังไก่ของคุณให้ดี! พวกมันควรจะร้องเสียงต่ำๆ สั้นๆ หลังจากเอาไก่เข้าโรงเลี้ยงไปไม่กี่ชั่วโมง ไก่ควรจะกระจายตัวไปทั่วโรงเลี้ยงมากยิ่งขึ้น เมื่อไก่พักผ่อนหรือหลับ พวกมันควรแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 5-10 ตัว ไก่แต่ละตัวควรจะนอนแล้วเหยียดคอออกหลวมๆ เก็บปีกและขาไว้ใต้ตัว

อุณหภูมิในโรงเลี้ยงสูงเกินไป

หากอุณหภูมิในโรงเลี้ยงสูงเกินไป ไก่จะแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้:

 • ไก่แต่ละตัวนอนแยกกัน มีอาการหอบ
 • ไก่จะพยายามหาพื้นที่ที่เย็นกว่า
 • พวกมันจะกางปีกเล็กน้อยแล้วยืดขาข้างหนึ่งออกไปด้านข้าง
 • ไก่จะกินอาหารน้อยลงแล้วดื่มน้ำมากขึ้น
   

อุณหภูมิในโรงเลี้ยงต่ำเกินไป

ไก่ในโรงเลี้ยงที่อุณหภูมิต่ำเกินไปจะมีอาการดังนี้:

 • จับตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่
 • ไม่มีชีวิตชีวา เพราะใช้พลังงานในการผลิตความร้อน
 • จะ "ซุกตัว" เช่น หดหัวเข้ามาใกล้กับตัวเพื่อไม่ให้สัมผัสความเย็น               
 • จะร้องเสียงดังมาก

เนื่องจากความหลากหลายของไก่แต่ละตัว เป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากไก่ประมาณ 10% แสดงอาการของอุณหภูมิที่สูงเกินไป แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่มีไก่ที่แสดงอาการหนาว


ส่วนใหญ่ใช้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงการกระจายตัวของไก่ในเล้า การเปลี่ยนอุณหภูมิเล็กน้อยเพียง 0.5°C มักจะเพียงพอแล้ว

 


 

​​