Ligetryk
Fuld kontrol over luftindtag og -udtag

Ligetryksanlægget er et ventilationssystem til fjerkræsproduktionsanlæg. Anlægget er bestemt for tempererede egne af verden og kan tilpasses de fleste stalde.

I et ligetryksanlæg tilføres friskluften gennem tagventiler, og udtaget ledes gennem skorstene, der begge er udstyret med aktive ventilatorer, der sikrer et neutralt tryk.

Især fjerkræstalde med friland kræver ligetryksventilation. Dyrene har adgang til friland gennem udgangshuller. Du kan bruge ligetryksventilationsanlægget til at forhindre luften i at trænge ind gennem udgangshullerne. På den måde opretholder du et optimalt strøelse og en ensartet fordeling af dyrene i stalden.

Luftindtags- og udsugningsenhederne reguleres efter Dynamic MultiStep-princippet, som mindsker strømforbruget væsentligt.


Fordele:

  • Nøjagtig styring af ventilationskapaciteten og dermed klimaet
  • Ensartet fordeling af dyrene
  • Velegnet til sammenbyggede stalde, hvor vægventiller ikke kan anvendes
  • Velegnet til stalde, som ikke er lufttætte, såsom gamle, utæte stalde eller frilandsstalde.
  • Robust anlæg til vinter, hvor recirkulationen hjælper med at holde omkostningerne til opvarmning nede

Brochure:

Download - slagtekyllinger og forældredyr

Download - æglæggere

Væsentlige dele i et ligetryksventilationsanlæg

Vil du høre mere om ligetryksanlæg?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.