LPV
Korrekt styring af luftretning, -mængde og -hastighed

LPV-anlægget er et klassisk undertryksanlæg, der anvendes til ventilation af fjerkræsproduktionsanlæg. Anlægget er bestemt for tempererede egne af verden og kan tilpasses de fleste stalde.

I et LPV-anlæg tilfører væg-, loft- eller tagventilerne friskluften. Når det er koldt uden for, blandes friskluften med staldluften, inden den når det område, som dyrene optager.

I varme perioder tages luften ind samme vej, men suges ind i stalden med en højere hastighed. Dette resulterer i luftomrøring omkring dyrene, og de køles uden at opleve den øgede luftomrøring som træk.

Anlægget tilpasser automatisk ventilationen efter udetemperatur, produktionstype og dyrenes alder. 

Udsugsenhederne reguleres efter Dynamic MultiStep-princippet, som nedsætter strømforbruget væsentligt.


Fordele:

  • Ensartet klima året rundt for dyrene
  • Lavt strøm- og varmeforbrug
  • Lave driftsomkostninger, effektive skorstene, ventilatorer og reguleringsprincipper
  • Nødopluksystem, der giver maksimal sikkerhed
  • Nemt at installere og lave vedligeholdelsesomkostninger

Brochure:

Download - slagtekyllinger og forældredyr

Download - æglæggere

Væsentlige dele i et LPV-ventilationsanlæg

LPV-ventilationanlæg

Poultry Air Inlet DA 1211 Wall Inlet Small Chickens

Vil du høre mere om LPV-anlæg?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.