Ventilation med luftfiltrering
Øget biosikkerhed

Ventilationsanlægget med luftfiltrering anvendes til ventilation af griseproduktionsanlæg. Anlægget er bestemt for tempererede egne af verden og kan tilpasses de fleste stalde.

Overtryksventilation kendetegner løsningen. Det sikrer, at luften ledes ind i stalden gennem filtre og ikke gennem utætheder i bygningen. I stalde med undertryksventilation er dette en reel risiko, især i ældre stalde.

Hvis ventilationsanlægget er installateret i varme områder, der kræver køling, er det muligt at køle luften ved hjælp af pads eller højtrykskøling.

Et grundlæggende element i SKOVs anlæg er, at frisk luft presses ind i loftsrummet gennem filtre. Loftsventiler fordeler luften fra loftsrummet ind i stalden.

Luften ledes ud via udsugningsenhederne eller vægventilatorerne uden motorer og ventilatorvinger, da overtrykket i stalden presser luften ud via disse udsugninger.


Fordele:

  • Minimal risiko for alle typer af luftbårne vira
  • Overtryksanlæg, der forhindrer ufiltreret, ventilationsluft i at komme ind i stalden
  • Optimal fordeling af luft i staldafsnitet via loftventiler
  • Samme gode vækstbetingelser for alle dyr
  • En samlet systemløsning fra én leverandør - dimensionering, montering og drift
  • Mulighed for at opdele stalden i sektioner på traditionel vis

Brochure:

Download

Væsentlige dele i en luftfiltreringsløsning

Vil du høre mere om luftfiltreringsanlæg?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.