Padkøling
Bevar den høje produktivitet i varme perioder

Kølepads kan anvendes til Tunnel og Combi-Tunnel- ventilation foran tunnelåbningen og til LPV-ventilation foran vægventiler. Kølingen foregår, ved at friskluft strømmer gennem kølepadsene, der holdes fugtige med rislende vand. Friskluften afkøles, når den absorberer vanddamp fra kølepadsene.

DA 100B/150B er et komplet padkølesystem, der er meget fleksibelt og nemt kan tilpasses til de fleste staldtyper.

Til forskel fra andre kølesystemer behøves der ingen separat vandtank. Tanken er integreret i den nederste rende og dermed en del af rendesystemet.

Der tilføres vand direkte uden brug af specielle fordelingspads, der anvendes i mange andre systemer.

Udluftningsfunktionen er et andet kendetegn ved systemet. Formålet med udluftningsprocessen er at holde saltkoncentrationen under et vist niveau ved løbende at dræne vand med rigelige mængder mineraler fra kølesystemet og erstatte det med frisk vand med et lavere indhold af mineraler.

Fordele:

  • Stor padoverflade - stor køleeffekt giver større produktivitet
  • Intet eller mindre fald i produktiviteten i varme perioder
  • Undgåelse af varmestress for dyrene og større dødelighed i meget varme perioder.
  • Et robust system, selv ved dårlig vandkvalitet
  • Enestående løsning til varme og tørre områder, der forhindrer temperatursvingninger.

Teknisk information

Download - DA 100B/150B

Download - DA 150C

Eksempler på installation

SKOV padkølesystem

Pad Cooling DA 100+150 Close Up Water Distribution

Dette kan også have interesse

Vil du høre mere om padkøling?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.