Energioptimeret fjerkræproduktion
Fire måder at spare penge og reducere CO2-udledning

Energioptimering kan hjælpe dig med at spare penge og reducere din CO2-udledning i din fjerkræproduktion. I denne artikel kan du læse om tips og tricks til at hjælpe dig med bedre at kontrollere og måle dit varmeforbrug for at opnå optimale resultater.

Opvarmning med Spiraflex

1. Spiraflex

Spiraflex er et varmeanlæg med ribberør, der er udviklet til installation under luftindtagene for at sikre korrekt ventilation, samtidig med at koldluftnedslag undgås. Spiraflex-varmeanlæg skaber ikke træk, som det er tilfældet med kalorifere varmere. Systemet yder en jævn varmefordeling i hele stalden, hvilket giver et ensartet produktionsmiljø. Det fremmer også en rigtig god luftkvalitet ved ikke at frigive CO2 til luften, hvilket kan påvirke luftkvaliteten i stalden negativt.
En væsentlig fordel ved Spiraflex er, at du kan vælge din foretrukne varmekilde. Systemet fungerer ved tilførsel og cirkulation af varmt vand, som kan tilpasses forskellige varmekilder, såsom halmfyr, naturgas, olie, kul, flis, elektricitet eller andre. Denne store fleksibilitet giver dig mulighed for at vælge den mest omkostningseffektive varmekilde til din produktion.

SmartHeat

2. SmartHeat

Varmeovervågning i kW eller kWh er mere nøjagtig end de typiske procentvise varmemålinger. SmartHeat overvåger vandtemperaturen ind og ud af huset og vandgennemstrømningen.
Overvågningen reducerer måske ikke dine omkostninger, men den giver dig indsigt i dit forbrug og giver dig mulighed for at sammenligne forbrugsniveauerne i de forskellige stalde i din produktion. Med SmartHeat sluttet til din BlueControl-klimacomputer kan du få adgang til data i realtid samt historiske data for vandtemperaturen og modtage advarsler ved lave temperaturer og begrænset gennemstrømningshastighed. Du kan måle det faktiske varmeenergiforbrug i kW og kWh, hvilket giver dig en unik mulighed for at sammenligne enkelte afsnit og stalde og optimere dit energiforbrug.

SmartHeat byder på følgende fordele:

  • Intelligent rum- og gulvvarmeovervågning.
  • Konstant feedback på energiforbruget til opvarmning.
  • Tidlige advarsler om uregelmæssigheder vises på klimacomputeren BlueControl.
CO2-føler

3. CO2-føler

Hvis minimumventilationen er for høj, kan du unødvendigt miste varme fra din stald. Hvis du derimod indstiller din minimumventilationen ud fra det målte CO2-niveau, vil systemet kun udsuge den mængde luft og varme, der er nødvendig for at bringe luftkvaliteten op på et optimalt niveau. Det vil hjælpe dig med at spare energi på opvarmning og ventilation.

Intelligent fugtstyring

4. Intelligent fugtstyring

Normalt bruger computeren en fugtføler placeret inde i stalden til at måle luftfugtigheden. Hvis der er for megen fugt i luften, øger systemet ventilationen og opvarmningen. Men hvis også luften udenfor er fugtig, kan det være overflødigt at blive ved med at ventilere og bare lukke mere fugtig luft ind i stalden. Dette scenarie kan undgås med en udendørs fugtføler monteret under et strålingsskjold. Med intelligent fugtstyring registrerer computeren, hvornår det ikke giver mening at øge ventilationen og tilføre yderligere varme for at kontrollere fugtigheden, og derved opnås en energibesparelse.