Vandbaseret rum- og gulvvarme
Præcis temperatur med automatisk justering

DA 4200 er familienavnet for SKOVs rum- og gulvvarmeenheder. Enhederne sørger for præcis måling af temperaturen på vandet, der kommer ind i og ud af systemet. Staldcomputeren følger en kurve og justerer automatisk temperaturen efter dyrenes alder. Det sikrer en jævn temperatur gennem hele holdet, og at temperaturindstillingen er den samme for hvert hold. Den forudindstillede temperaturkurve kopieres let fra sektion til sektion, og da det kun er klimastyringen, der kan justere DA 4200, reduceres risikoen for utilsigtede justeringer.

Flow-monitorering er mulig, hvis en BlueControl-staldcomputer regulerer varmesystemet, og man udvider varmesystemet med et SmartHeat kit. Så kan man få en alarm, hvis flowhastigheden pludselig er lav. Desuden er det muligt at registrere det faktiske energiforbrug til opvarmning. Det giver en unik mulighed for at sammenligne sektioner og huse og søge energioptimering.

Læs mere om optimal gulvtemperatur her.

 

Fordele:

  • Intelligent rum- og gulvvarmeovervågning
  • Konstant feedback på energiforbruget til opvarmning
  • Tidlige advarsler om uregelmæssigheder vises på BlueControl-staldcomputeren
  • Rumvarmeenheden er brugsklar og samlet på en monteringsplade i rustfrit stål

Teknisk information:

Download - rumvarme

Download - gulvvarme

Eksempler på installation

Smågrise

Case-eksempel - Store Vognsbæk i Danmark

Danni Sørensen er meget tilfreds med, at systemet giver ham mulighed for at vælge en temperaturkurve og så holde den. Tidligere var det nødvendigt at justere temperaturen mellem holdene og når som helst, varmen fra kedlen var ustabil. “Det har vist sig at være meget nøjagtigt og har fjernet behovet for manuelle justeringer,” siger Danni Sørensen.


Gulvvarmesystemet kan styres ved hjælp af staldcomputeren eller FarmOnline. Det har fjernet risikoen for, at gulvtemperaturen bliver justeret af en person, der går på gangen. “Det giver tryghed, at temperaturen kun kan justeres vha. staldcomputeren – selvom det nu ikke har været nødvendigt for os at foretage justeringer, da temperaturen nu automatisk følger den samme kurve fra hold til hold,” siger Danni Sørensen.

Store Vognsbæk er en moderne svinefarm med 2.700 søer, der producerer 75.000 pattegrise, 25.000 fravænnede grise og 16.000 slagtesvin om året. Gården drives af brødrene Danni og Jonas Møller Sørensen, som er femte generation på stedet.

Dette kan også have interesse

Vil du høre mere om DA 4200 rum- og gulvvarme?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.