DOL 53 ammoniaksensor
Måling af ammoniak

DOL 53 er en sensor, der er udviklet til at måle ammoniak (NH3)-koncentrationen i stalde.

De negative virkninger af høje ammoniakkoncentrationer i husdyrproduktionen er velkendte. Med DOL 53 kan landmændene løbende overvåge ammoniakkoncentrationen og udføre korrigerende handlinger, hvis ammoniakniveauet stiger.

Ammoniakniveauet i luften er et udtryk for strøelseskvaliteten i slagtekyllingestalde med gulvdrift. Der er en tæt sammenhæng mellem god strøelse, en ensartet fordeling af kyllingerne og gode produktionsresultater.

DOL 53 udfører nøjagtige ammoniakmålinger i både lave og høje koncentrationer, krydsfølsomheden over for andre gasser er ubetydeligt lille, og de har en lang levetid uden behov for kalibrering.


Fordele:

  • Styring af strøelse - ensartet fordeling
  • For høje ammoniakkoncentrationer medfører højere FCR, lavere tilvækst og nedsat velfærd
  • Korrigerende handling over for NH3-niveau


Tilbehør:

Følerplade


Teknisk information

Download

Dette kan også have interesse

Vil du høre mere om DOL 53 ammoniaksensoren?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.