Tjen 2.500 ekstra pr. hold
Niveauet af ammoniak påvirker dine indtægter

En øget koncentration af ammoniak reducerer indtægterne i din slagtekyllingeproduktion. Forskning* viser, at en øget koncentration af ammoniak reducerer indtægterne med EUR 2.500 eller mere pr. hold i en stald med 25.000 slagtekyllinger.

  • NH3 er en indikator for strøelsens kvalitet
  • Der kan opnås 10 til 15 ppm i slagtekyllingestalde, der styres effektivt
  • Du kan ikke lugte dig frem til NH3-niveauet
  • En ammoniaksensor er et styringsværktøj

Hvorfor måle ammoniakken?
CO2-niveauet er en virkelig god indikator for luftkvaliteten i stalden. Ammoniakniveauet (NH3) i luften er desuden en indikator for strøelseskvaliteten. Og strøelseskvaliteten påvirker i høj grad produktionsresultaterne. Det er velkendt, at der en tæt forbindelse mellem god strøelse, en ensartet fordeling af slagtekyllingerne og gode produktionsresultater.

Du kan ikke lugte dig frem!
Det højeste ammoniakniveau i en effektivt styret stald ligger et sted mellem10 og 15 ppm. Påvirkningen af strøelsen er væsentligt større i anden og tredje uge, hvor slagtekyllingernes tilvækst øges.

Det er svært at vurdere, om ammoniakniveauet er 20 eller 40 ppm, hvis du ikke har noget måleudstyr til rådighed. Men en for høj ammoniakkoncentration kan have en stor indvirkning på produktionsresultaterne. En øget ammoniakkoncentration kan resultere i en højere FCR, reduceret tilvækst og dårligere velfærd hos slagtekyllingerne.

Styringsværktøjer
DOL 53 ammoniaksensoren er et effektivt styringsværktøj. Sensoren måler ammoniakniveauet uafbrudt. Ved hjælp af målingerne kan du skride ind, hvis ammoniakniveauet øges i begyndelsen af et hold og eventuelt afhjælpe dette ved at justere ventilations- eller varmeanlægget. Det er også muligt at konstatere tidlige tegn på problemer. Hurtige indgreb gavner slagtekyllingernes velfærd og produktivitet. Tilslut DOL 53 til DOL 61-displayet for dataovervågning eller til en klimastyring, fx DOL 539 klima- og produktionscomputeren.

*Atmospheric Ammonia Is Detrimental to the Performance of Modern Commercial Broilers. D. M. Miles, S. L. Branton, and B. D. Lott