Forstå varmestress hos grise
årsager og løsninger

Griseproduktion er et udfordrende erhverv, der kræver stor opmærksomhed og fokus på detaljerne. Et af de kritiske problemer, som griseproducenter star overfor, er varmestress, som fører til nedsat produktivitet, ringere dyrevelfærd og øget dødelighed. I denne artikel vil vi undersøge årsagerne til varmestress hos grise og mulige løsninger til at reducere problemet.

Klimaændringer: varmere somre og mere ekstremt vejr

En af de primære årsager til varmestress hos grise er klimaændringer. Varmere somre og mere ekstreme vejrforhold har gjort det svært for grisene at regulere deres kropstemperatur, hvilket fører til varmestress. Grise er kendt for at have en smal termoneutral zone, hvilket betyder, at enhver afvigelse fra det optimale temperaturområde kan påvirke deres produktivitet.

Ændring i genetic: Ældre grisestalde er dimensioneret til mindre søer og færre smågrise

En anden faktor, der bidrager til varmestress hos grise, er ændringen i genetikken. Gennem de seneste 30 år er den gennemsnitlige vægt for en so steget med 50 kg, og antallet af levendefødte pattegrise steget fra 10 til 18. Ældre grisestalde er dimensioneret til mindre søer og færre smågrise, så staldene er overfyldte, hvilket fører til varmestress.

Hvad er symptomerne?

Varmestress kan have betydelige konsekvenser for grises sundhed og velvære. Et af hovedsymptomerne på varmestress er hurtig vejrtrækning, som kan være ledsaget af nedsat appetit, vægttab og nedsat produktivitet. Derudover kan dyr, der lider af varmestress, opleve et fald i deres samlede aktivitetsniveau, et reduceret antal levendefødte og en lavere faringsprocent. Andre symptomer på varmestress kan omfatte udvikling af skulderlæsioner, som kan være smertefulde og svækkende. I alvorlige tilfælde kan varmestress være fatalt på grund af hedeslag.

Reduktion af varmestress

Når man vil gøre noget ved varmestress, er det afgørende at tage hensyn til grisens komfortniveau. Faktorer som temperatur, ventilationsydelse, køling og lufthastighed (chill-effekt) skal optimeres for at give dyrene optimale klimaforhold. Nogle af de måder, hvorpå man kan holde den oplevede temperature i grisestalden på et behageligt niveau, er:

  • Forøgelse af ventilationskapaciteten: Dette kan involvere en højere ventilatorydelse, hvilket både vil sænke indetemperaturen og øge lufthastigheden.
  • Højtrykskøling: Denne metode benytter affugtning og fordampning af vand til at sænke temperature i stalden og derved temperaturen i grisenes omgivelser.
  • Padkøling: Kølepads kan fordampe vand og sænke indetemperaturen, hvilket gør det mere behageligt for grisene i deres opholdsområde.
  • Lufthastighed: Systemer, der øger lufthastigheden, vil sænke den temperatur, som grisene oplever i deres opholdszone. Væg- og loftventiler kan skabe en vis lufthastighed, men den højeste lufthastighed opnåes med ventilationsanlægget LPV+ eller Combi-Tunnel.

Udover at give grisene et optimalt klima ved at vælge det rigtige system, skal de også have adgang til rent og frisk vand til at regulere deres kropstemperatur og forblive hydreret.

De systemer fra SKOV, der kan skabe den højeste kølekapacitet, er LPV+ eller Combi-Tunnel-anlæg. Et rent Tunnel-anlæg kan bruges i tropiske klimaer i stedet for et Combi-Tunnel-anlæg.

Læs casen om Scandinavian Farms Pig Industries i Kina, hvis opdaterede system førte til reduceret varmestress og øget production.