Smittebeskyttelse er vigtig
vigtigt

Virussygdomme og bakterier udgør en stor trussel for den globale svine- og fjerkræproduktion, da de ikke blot forårsager de smittede dyr smerte, men også resulterer i alvorlige økonomiske tab for den berørte landmand. 

En gruppe forskere fra Danmarks Veterinærinstitut har monteret flueværn på 20 slagtekyllingestalde i Danmark. Det medførte et betydeligt fald i antallet af slagtekyllinger, der var positive for campylobacter, fra 51,4 % til 15,4 %. når man forhindrede fluerne i at komme ind i kyllingestaldene.

Undersøgelser har også vist, at fluer kan overføre virus som PRRS, PED og afrikansk svinepest (ASF), hvis fluerne enten bider grisene eller bliver spist af grisene.

Den mest almindelige infektionsvej for, for eksempel, grise er enten gennem direkte kontakt mellem syge og sunde dyr eller en mere indirekte overførsel fra fx urent foder, vand, køretøjer, tøj osv. Men for nogle udbrud er infektionskilden uforklarlig, og selv gårde, der overholder en streng smittebeskyttelse, udsættes undertiden for smitte.

Her kan du se, hvilke forebyggende foranstaltninger SKOV træffer, og hvad du selv kan stille op mod fluerne.

Følg dette link for at få mere at vide om de forebyggende foranstaltninger, som SKOV har indført for at forbedre smittebeskyttelse i henhold til de særlige EU-regler for beskyttelse mod og bekæmpelse af smitsomme dyresygdomme.

Installation af flueværn på luftventilerne kan være en løsning, der forhindrer, at der kommer fluer ind i stalden. Læs mere....