Luftrensning

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Naturlig luftrensning med mikroorganismer

Svineproducenterne oplever konstant skærpede krav om reduktion af ammoniak, lugtemission samt udledning af støv. Derfor har SKOV udviklet Farm AirClean, som er et biologisk luftrensningssystem, der reducerer lugt-, støv- og ammoniakindholdet i staldluften.​ 


certifikater:

 • ​S-list (Belgien)
 • VERA Verifikat
 • DLG Signumtest (DE)
 • Japan
 • RAV list (NL)
 • Teknologilisten (DK)
Bio Flex
Stor fleksibilitet og minimum vedligehold

Bio Flex er et fleksibelt system til dig, der gerne vil optimere investering og driftsomkostninger i forhold til de myndighedskrav, du er underlagt. taldluften renses, når den ledes gennem filtre, der overrisles med vand. Filtrene bliver dækket af en biofilm bestående af bakterier og mikroorganismer, der omsætter ammoniak og lugtstoffer. Denne proces fjerner støv, lugtgener og ammoniak. Faktisk reduceres ammoniakindholdet i afgangsluften helt ned til 1 ppm.

Når filtrenes renseeffekt mindskes, tømmes vandet i gyllebeholderen og kan bruges som gødningstilskud på marken, og der tilføres nyt vand til anlægget.


 

Et Bio Flex anlæg leveres i længder på op til  50 meter 

​Egenskaber

​Bio Flex luftrensningsanlægget kan anvendes til anlægslængder fra 2 til 50 meter, og systemet er kendetegnet ved:

 • ​Kapacitet fra 10.000 til 360.000 m3/time med samme styring
 • Anlægslængde fra 2 til 50 meter
 • Biologisk rensning
 • Optimal investering i forhold til myndighedskrav
 • Forskellige niveauer af lugtreduktion (2 eller 3 filtre)
 • ​Robust og driftssikker konstruktion, der kræver minimal vedligeholdelse

 

​Anlægget er let at vedligeholde og er udstyret med en kraftig vaskerobot. Systemet betjenes med en computer, der sikrer optimal regulering. Der kan opsamles driftsdata med FarmOnline®, der lever op til kravene i den internationale VERA-protokol.


 

Se en præsentation af Farm AirClean
Luk
Download

 

Farm AirClean

Luk

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.