Farm AirClean – Combi-Cleaner
Biologisk og kemisk luftrensning

Combi-Cleaner PE er en modulopbygget luftrenser. Det gør det nemt at dimensionere luftrenseren til det antal kubikmeter staldluft, der skal renses. Luftrenseren er fuldt integreret med et SKOV ventilationssystem.

Combi-Cleaner PE er en tretrins lufttrenser. 1. trin er et kemisk filter, hvor støv- og ammoniakindholdet i luften reduceres. 2. trin er et neutraliseringstrin, hvor syrerester fra 1. rensetrin fjernes. 3. trin er et biologisk filter bestående af træflis, som reducerer lugtstoffer i staldluften.

Combi-Cleaner PE er en modulær præfabrikeret luftrenser. Præfabrikation sikrer en høj og ensartet produktkvalitet samt, at renseren er enkel og hurtig at montere og sætte i drift.

Ved 100 % rensning af staldluften reduceres ammoniakudledningen i ventilationsluften med 96 %, mens lugtudledningen reduceres med 76 %. Combi-Cleaner PE er i Danmark godkendt til luftrensning i svinestalde med punktudsug.

Dette kan også have interesse

Vil du høre mere om Combi-Cleaner luftrensning?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.