Farm AirClean - BioFlex
Biologisk luftrensning

BioFlex er baseret på princippet om luftrensning i metermål. Systemet er meget fleksibelt, og landmanden kan optimere sin investering og driftsomkostninger med hensyn til de aktuelle krav fra myndighederne.

Vi har lagt vægt på, at griseproducenten ikke behøver at bruge meget tid på rensning og vedligeholdelse af anlægget. BioFlex leveres med en patenteret vaskerobot. Vaskerobotten har en robust og pålidelig konstruktion, der minimerer den daglige vedligeholdelse.

Derudover har vi optimeret anvendelsen af filterområdet i luftrenseren BioFlex 1 2 ved hjælp af en luftfordelingsplade. På denne måde blev forholdene for bakterierne forbedret betydeligt. Det gør det nemmere for bakterierne at omsætte lugtstofferne og ammoniakindholdet i staldluften - og dermed bevare den maksimale rensningseffekt.

BioFlex er kendetegnet ved luftrensning gennem store filterområder, hvilket resulterer i et mindre tryktab. Den støvreducerende funktion i luftfordelingspladen samvirker med den automatiske vaskerobot for at sikre, at tryktabet i filtrene altid holdes så lavt som muligt.

Driftsomkostningerne for ventilation er dermed blevet minimeret sammenlignet med andre filterbaserede luftrensningsanlæg.

Hvis ammoniakemissionerne skal begrænses i henhold til de lovbestemte krav for griseproducenten, kan en delvis rensning anvendes til at optimere investeringen.


Fordele:

  • Biologisk luftrensning - ingen brug eller håndtering af syre
  • Reduktion af lugt, ammoniak og støv
  • Reduktion af ammoniak ned til 1 ppm
  • Automatisk rensning af filtre - mindre manuelt arbejde
  • Optimal investering i forhold til lovkravene

Teknisk information

Download

Eksempler på installation

Dette kan også have interesse

Vil du høre mere om BioFlex luftrensing?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.