Ventilationssystemer

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Optimalt staldklima året rundt​

Der er mange faktorer, der har indflydelse på din besætnings produktivitet. En moderne og effektiv svineproduktion forudsætter, at man ser på det samlede billede og skaber optimale rammer for dyrene. Staldklimaet er vigtigt for dyrenes vækst, og kun hvis en række parametre er opfyldt, producerer dyrene optimalt. SKOV har ventilationssystemer til alle produktionsformer og klimaforhold, og med et anlæg fra SKOV er dine dyr sikret de bedste klimabetingelser.​

LPV
Ventilationssystem ​til de tempererede dele af verden

SKOVs LPV-system er et klassisk undertrykssystem til svineproduktion, der kan tilpasses de fleste staldbygninger. Systemet er udviklet til de tempererede dele af verden og omfatter en række komponenter, der tilsammen sikrer dyrene optimale klimabetingelser.


 

Et komplet LPV anlæg med varme, køling og alarm system

Systemet

Alle dyr har i løbet af deres livscyklus forskellige klimabehov. Et LPV-ventilationssystem sikrer nøjagtig tilpasning af temperatur, luftfugtighed, lufthastighed m.m. Stalden tilføres frisk luft ved hjælp af enten væg-, loft- eller tagventiler, og klimaet reguleres ved bl.a. at justere på den hastighed, hvormed luften tages ind i stalden. Til at suge den forbrugte luft ud af stalden har SKOV udviklet en aerodynamisk skorsten med markedets bedste lavenergiventilatorer, som reguleres af en moderne staldcomputer. SKOVs staldcomputer indeholder alle nødvendige funktioner til regulering af staldklimaet under hensyntagen til dyrenes klimabehov og er samtidig let at betjene.


 

Flere muligheder

LPV-systemet kan efter behov udbygges med varme- og køleanlæg, ligesom der kan etableres alarm- og nødoplukssystem samt tilsluttes luftrensning og FarmOnline®, som er SKOVs farm management system.​​


 

Se en præsentation af LPV systemet
​​ ​
​​​ Close
LPV-Plus
Optimerer investeringen og reducerer driftsomkostningerne

LPV-Plus tager luften ind gennem loftventiler og leder luften direkte ned over grisene. Loftventilen er designet til at skabe maksimal lufthastighed, når det er varmt. Den sikrer også, at den kolde luft blandes med den varme staldluft, inden den når grisenes opholdszone.


 

Et komplet LPV-Plus anlæg med varme, køling og alarm system 

Systemet

LPV-Plus muliggør brug af den samme loftventil i både kolde og varme perioder. Det optimerer investeringen og reducerer driftsomkostningerne, herunder vedligeholdelsesomkostninger. Korrekt placering af loftventiler over stierne gør det muligt at skabe et godt og ensartet klima for alle grise i stalden. Luftindtaget understøtter grisenes naturlige adfærd og sikrer, at stien udnyttes korrekt med hensyn til hvile-, aktivitets- og gødeadfærd. Stalden kan bestå af relativt små sektioner med lukkede stiadskillelser.  ​


 

Flere muligheder

LPV-Plus systemet kan efter behov udbygges med varme- og køleanlæg, ligesom der kan etableres alarm- og nødoplukssystem samt tilsluttes luftrensning og FarmOnline®, som er SKOVs farm management system.

​​
 

 

Download

​​​ Luk
Combi-diffus​
Et undertryksanlæg til alle former for svineproduktion

Combi-Diffus ventilation er et undertryksanlæg til svineproduktion, der udelukkende anvendes i de tempererede dele af verden.


 

Slagtesvinestald med Combi-Diffus system

Systemet

I et Combi-Diffus system er loftet beklædt med specielle loftplader, der har en åben overfladestruktur, hvor luften ved hjælp af undertrykket i stalden suges ind gennem. Loftspladerne sænker lufthastigheden og sikrer, at dyrene ikke oplever trækgener i kolde perioder. I varme perioder suppleres med luftindtag i form af loftventiler.


SKOVs Combi-Diffus ventilationsanlæg sikrer:

  • ​Optimalt staldklima uden overskridelse af værdier for varme, fugt og skadelige gasser i stalden
  • Minimal risiko for trækgener i kolde perioder

  • Tilstrækkelig lufthastighed og kølevirkning i varme perioder

  • Styring af luftretning, -mængde og -hastighed i varme perioder

  • Lavt energiforbrug

​​ ​
Luk​​​
Ligetryk
Et ventilationssystem, der er særlig velegnet til sammenbyggede huse​

Ligetryksventilation anvendes i tempererede klimazoner og er velegnet til alle former for animalsk produktion, især til sammenbyggede stalde, hvor der ikke kan anvendes vægventiler eller i områder med kraftig vindpåvirkning.


 

Li​getrykssystemet i en slagtesvinestald

Systemet

I et ligetrykssystem ledes friskluften ind i stalden ved hjælp af robuste tagventiler hvis justerbare dyser sikrer en optimal luftfordeling i stalden. Luften suges ud gennem SKOVs skorsten ved hjælp af en ventilator. De energieffektive og kraftige ventilatorer i både tagventil og skorsten sikrer et neutralt tryk (ligetryk), som begge reguleres af SKOVs staldcomputer.Et ligetrykssystem kan udbygges med bl.a. alarmanlæg, køle- og varmeanlæg, farm management system og luftrensning.


SKOVs ligetryksventilation sikrer:

  • Perfekt luftfordeling i stalden​
  • Konstant, neutralt tryk i stalde, der sikrer ensartet ventilation
  • Tilstrækkelig lufthastighed og kølende effekt i varme perioder
  • Kraftig og robust ventilator i både tagventil og skorsten​​
​Luk
​ ​ ​​
​ ​​​ ​​​
​​
Tunnel
Ventilationssystem til de subtropiske egne

SKOVs Tunnel system er udviklet til svinestalde i de subtropiske dele af verden, hvor det er konstant varmt, og hvor der er behov for at sænke temperaturen.


 

Tunnel ventilation i en slagtesvinestald

Systemet

I et Tunnel system placeres luftindtaget i siden eller gavlen af stalden og beklædes med kølepads eller højtrykskøling. Der findes flere typer af luftindtag til tunnel system, og de kan desuden suppleres med køleanlæg i form af kølepads eller højtrykskøling. For at skabe luftstrøm i stalden, og dermed køle dyrene, er der i staldens modsatte ende monteret gavlventilatorer. Det er altså lufthastigheden, der køler dyrene, og jo højere hastighed des lavere føles den oplevede temperatur. Alt dette styres af en staldcomputer, der styrer ventilationssystemet ud fra en række input og indstillinger. Computeren er let at betjene og indeholder alle nødvendige funktioner.​


Flere muligheder

Et Tunnel system kan suppleres med alarmanlæg, varme og farm management.

Luk
Combi-Tunnel
Ventilationssyst​emet til al slags vejr

​​​SKOVs Combi-Tunnel system er et undertrykssystem til svinestalde. Systemet er udviklet til tropiske og subtropiske klimazoner med daglige og sæsonafhængige temperaturudsving. SKOVs Combi-Tunnel system er en kombination af vores LPV system og Tunnel system, og er et system, der sikrer dyrene optimale vækstbetingelser selv ved meget høje udetemperaturer.


 

Combi-Tunnel anlæg med pad køling og alarmsystem​​

Systemet

I et Combi-Tunnel system er der to former for luftindtag; hvilken type der anvendes afhænger af klimaet uden for stalden. I kolde perioder anvendes der væg- eller loftventiler, hvorimod der i varme perioder indtages luft gennem store tunneldøre, der er placeret i den ene ende af stalden. Tunneldørene monteres med enten kølepads eller højtrykskøling for at nedkøle luften, inden den når dyrenes opholdszone. Luftudtaget i et Combi-Tunnel varierer også alt efter udetemperatur. SKOV aerodynamiske skorsten med lavenergiventilator suger luft ud af stalden, men ved meget høje udetemperaturer suges luften ud af nogle meget store gavlventilatorer monteret i modsatte ende af tunneldøren. Dermed skabes der en kølende luftstrøm gennem stalden, som kan nedbringe staldtemperaturen og sikre, at dyrene ikke har det for varmt på trods af høje udetemperaturer.

​​

Combi-Tunnel systemet reguleres af intelligente SKOV staldcomputer, der regulerer klimaet ud fra dyrenes oplevede temperatur og sikrer dermed dyrene optimale betingelser under forhold med hyppige og kraftige temperaturskift.​​​ Staldcomputeren er modulopbygget og kan tilpasses den enkelte produktion. Systemet kan suppleres med alarm og nødopluk, varme, farm management og luftrensning.

​Luk
​ ​ ​​
​ ​​​ ​​​
Download

 

 

LPV-Plus ventilation til svin 

 

 

 

 

 

Luk
​ ​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.