Ventilationssystemer

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​

​​ ​
 

Optimalt staldklima året rundt

Uanset om du producerer slagtekyllinger, æg eller forældredyr er der meget, der har indflydelse på din besætnings produktivitet. En moderne og effektiv fjerkræproduktion forudsætter, at man ser på det samlede billede og skaber optimale rammer for dyrene.

Staldklimaet er vigtigt for dyrenes vækst, og kun hvis en række parametre er opfyldt, producerer dyrene optimalt. SKOV har ventilationssystemer til alle produktionsformer og klimaforhold, og med et anlæg fra SKOV er dine dyr sikret de bedste klimabetingelser.

hos skov får du:

  • Løsninger til at alle  klimatyper
  • Optimale betingelser for fuglene
  • Driftssikkert system, der er let at betjene
​​​
LPV
Ventilationssystemer til de tempererede dele af verden​

SKOVs LPV-system er et klassisk undertrykssystem til fjerkræproduktion, der kan tilpasses de fleste staldbygninger. Systemet er udviklet til de tempererede dele af verden og omfatter en række komponenter, der tilsammen sikrer dyrene optimale klimabetingelser.

 

 

LPV-system med produktionsudstyr

Systemet

Alle dyr har i løbet af deres livscyklus forskellige klimabehov. Et LPV-ventilationssystem sikrer nøjagtig tilpasning af temperatur, luftfugtighed, lufthastighed m.m. Stalden tilføres frisk luft ved hjælp af enten væg-, loft- eller tagventiler, og klimaet reguleres ved bl.a. at justere på den hastighed, hvormed luften tages ind i stalden. Til at suge den forbrugte luft ud af stalden har SKOV udviklet en aerodynamisk skorsten med markedets bedste lavenergiventilatorer, som reguleres af en moderne staldcomputer. SKOVs staldcomputer indeholder alle nødvendige funktioner til regulering af staldklimaet under hensyntagen til dyrenes klimabehov og er samtidig let at betjene.

 

 

Flere muligheder

LPV-systemet kan efter behov udbygges med varme- og køleanlæg, ligesom der kan etableres alarm- og nødoplukssystem samt tilsluttes FarmOnline®, som er SKOVs farm management system.​

 

 

​​​
Se en præsentation af LPV-systemet​​
​​
Luk​
Tunnel 
Ventilationssystem til de subtropiske dele af verden

SKOVs Tunnel system er udviklet til fjerkræstalde i de subtropiske dele af verden, hvor det er konstant varmt, og hvor der er behov for at sænke temperaturen.

 

 

En slagtekyllingestald med Tunnel ventilation​

Systemet​

I et Tunnel system placeres luftindtaget i siden eller gavlen af stalden og beklædes med kølepads eller højtrykskøling. Der findes flere typer af luftindtag til tunnel system, og de kan desuden suppleres med køleanlæg i form af kølepads eller højtrykskøling. For at skabe luftstrøm i stalden, og dermed køle dyrene, er der i staldens modsatte ende monteret gavlventilatorer. Det er altså lufthastigheden, der køler dyrene, og jo højere hastighed des lavere føles den oplevede temperatur. Alt dette styres af en staldcomputer, der styrer ventilationssystemet ud fra en række input og indstillinger. Computeren er let at betjene og indeholder alle nødvendige funktioner.

 

 

Flere muligheder

Et Tunnel system kan suppleres med alarmanlæg, varme og farm management.​

Luk
Combi-​Tunnel 
​Ventilationssystemet til al slags vejr​

SKOVs Combi-Tunnel system er et undertrykssystem til fjerkræstalde. Systemet er udviklet til tropiske og subtropiske klimazoner med daglige og sæsonafhængige temperaturudsving. SKOVs Combi-Tunnel system er en kombination af vores LPV system og Tunnel system, og systemet sikrer dyrene optimale vækstbetingelser selv ved meget høje udetemperaturer.

Combi-Tunnel anlæg med pad køling, produktionsudstyr og alarmsystem​​

Systemet

Combi-Tunnel system varierer også alt efter udetemperatur. SKOV aerodynamiske skorsten med lavenergiventilator suger luft ud af stalden, men ved meget høje udetemperaturer suges luften ud af nogle meget store gavlventilatorer monteret i modsatte ende af tunneldøren. Dermed skabes der en kølende luftstrøm gennem stalden, som kan nedbringe staldtemperaturen og sikre, at dyrene ikke har det for varmt på trods af høje udetemperaturer.

 

 

Combi-Tunnel systemet reguleres af SKOV intelligente staldcomputer, der regulerer klimaet ud fra dyrenes oplevede temperatur og sikrer dermed dyrene optimale betingelser under forhold med hyppige og kraftige temperaturskift. Staldcomputeren er modulopbygget og kan tilpasses den enkelte produktion. Systemet kan suppleres med alarm og nødopluk, varme og farm management.

 

 

​​​
Se en præsentation af et Combi-Tunnel system​​
​Luk
Download

 

​​​​​​Klima og farm management til slagtekyllingeproduktion

 

Klima og farm management til forældredyrsproduktion​

​Close

​​


I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.